ยาชนิดใหม่ป้องกันกลไกการเสื่อมสภาพที่สําคัญในการปลูกถ่ายอวัยวะ

กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ 18 ก.ย. 2566การศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่า Senolytics ยาตัวใหม่ มีศักยภาพในการป้องกันการถ่ายโอนภาวะเซลล์ชรา กลไกหลักของการเสื่อมสภาพจากอายุในผู้รับอวัยวะบริจาคที่อายุมาก

งานวิจัยนําร่องนี้ นําเสนอในการประชุมสมาคมการปลูกถ่ายอวัยวะยุโรป ปี 2566 เปิดโอกาสที่น่าตื่นเต้นในการขยายขอบเขตของผู้บริจาคอวัยวะ และปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วย

โดยการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคที่อายุมากให้กับผู้รับที่อายุน้อยกว่า นักวิจัยจาก Harvard Medical School และ Mayo Clinic สํารวจบทบาทของการปลูกถ่ายในการกระตุ้นภาวะเซลล์ชรา กลไกทางชีวภาพที่เชื่อมโยงกับการเสื่อมสภาพจากอายุและโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุ นักวิจัยทําการปลูกถ่ายหัวใจข้ามวัยจากหนูอายุน้อย (3 เดือน) และอายุมาก (18-21 เดือน) ให้กับผู้รับที่อายุน้อยกว่า ผู้รับหัวใจเก่าแสดงความถี่ของเซลล์ชราที่เพิ่มขึ้นในต่อมน้ําเหลือง ตับ และกล้ามเนื้อ เมื่อเทียบกับผู้รับที่ได้รับการปลูกถ่ายหัวใจอายุน้อย การปลูกถ่ายอวัยวะเก่านําไปสู่การเสื่อมสมรรถภาพทางกายภาพและสมองของผู้รับ

งานวิจัยยังเปิดเผยแนวทางแก้ไขปัญหานี้โดยใช้ Senolytics – ยาตัวใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อเป้าหมายและกําจัดเซลล์ชรา เมื่อผู้บริจาคอายุมากได้รับการรักษาด้วย Senolytics (Dasatinib และ Quercetin) ก่อนการบริจาคอวัยวะ การถ่ายโอนภาวะเซลล์ชราลดลงอย่างมีนัยสําคัญผ่านการสะสมเซลล์ชราและ mt-DNA ที่ลดลง ผู้รับที่ได้รับอวัยวะเก่าที่รักษาด้วย Senolytics แสดงสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้นเทียบเท่ากับสังเกตในผู้รับอวัยวะอายุน้อย

Maximillian J. Roesel นําเสนอการศึกษาในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School กล่าวว่า “อายุของผู้บริจาคมีบทบาทสําคัญต่อความสําเร็จในการปลูกถ่าย ผู้รับอวัยวะที่อายุมากกว่ามีแนวโน้มผลลัพธ์แย่ลง อย่างไรก็ตาม การใช้อวัยวะจากผู้บริจาคอายุมากจําเป็นในการแก้ปัญหาการขาดแคลนอวัยวะทั่วโลก งานวิจัยนี้สะท้อนปัญหาพื้นฐานและแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้สําหรับการใช้อวัยวะอายุมาก”

“ในอนาคต เราจะศึกษาบทบาทที่เป็นไปได้ของ Senolytics ในการป้องกันการถ่ายโอนภาวะเซลล์ชราในมนุษย์ งานวิจัยนี้น่าตื่นเต้นมากเพราะอาจช่วยเราปรับปรุงผลลัพธ์และทําให้มีอวัยวะมากขึ้นสําหรับการปลูกถ่าย” สรุปโดย Stefan G. Tullius ผู้เขียนหลักของการศึกษา

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ:

ต้องอ้างอิงถึงการประชุม ESOT Congress 2023 ในการรายงานข่าวทั้งหมด