รัฐบาลปล่อยรายงานขาวสารฉบับที่ 6 เกี่ยวกับเครือข่ายติดต่อถาวร (F6G) โดยเน้นการสื่อสารระหว่างอวกาศกับพื้นดิน

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ไทย, วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566มหาวิทยาลัยไปรษณีย์และโทรคมนาคมกรุงปักกิ่ง ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยติงหวา มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และสถาบันการศึกษาอีก 12 แห่ง ในการประชุมวิชาการเรื่องการสื่อสารและการแสงอิเล็กทรอนิกส์เอเชีย ปี 2566 ได้เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง “รายงานขาวสารเกี่ยวกับเครือข่ายคงที่รุ่นที่ 6 (F6G) ฉบับที่ 1.1” ซึ่งเป็นการอัพเดทจากฉบับ 1.0

การประยุกต์ใช้งานใหม่ๆ ต่างๆ กําลังท้าทายขีดความสามารถของเครือข่ายบริการในปัจจุบัน และกําลังขับเคลื่อนให้เครือข่ายคงที่เข้าสู่ระบบการผสมผสานระหว่างระบบการสื่อสารทางอากาศและพื้นดิน ระบบเครือข่ายแบบนี้ยังเป็นพื้นที่วิจัยสําคัญสําหรับโครงสร้างเครือข่าย F6G ในอนาคต ซึ่งจะเชื่อมโยงเครือข่ายดาวเทียมและเครือข่ายใยแก้วนําแสงบนพื้นดินเข้าด้วยกันทางด้านแสง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการความเร็วสูงได้อย่างไม่มีข้อจํากัดด้านสถานที่และเวลา

Evolution Roadmap of Fixed Networks
Evolution Roadmap of Fixed Networks

ในบทนําของรายงานฉบับนี้ ได้วิเคราะห์อย่างละเอียดถึงความท้าทายที่เครือข่ายคงที่ในปัจจุบันกําลังเผชิญอยู่ สําหรับการตอบสนองความต้องการของการประยุกต์ใช้งานในอนาคตที่จะเชื่อมโยงทุกสิ่งด้วยกัน F6G จะเน้นการเพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายในเรื่องขอบเขตการครอบคลุม ความต่อเนื่อง การเชื่อมต่อ ความฉลาด และความมั่นคง เพื่อแก้ไขความท้าทายเหล่านี้

นอกจากนี้รายงานยังได้วิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับความต้องการต่างๆ ของเครือข่ายที่เสนอ เช่น การเข้าถึงความเร็วสูงทั่วถึง ความจุสูง และการส่งผ่านข้อมูลอย่างมั่นคง เช่น การเข้าถึงความเร็วสูงทั่วถึง เครือข่ายใยแก้วนําแสงบนพื้นดินในปัจจุบันสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและกําลังขยายขีดความสามารถไปสู่ 100 กิโกบิตต่อวินาที ในขณะที่ขีดความสามารถของเครือข่ายดาวเทียมยังมีข้อจํากัด เป็นปัญหาหลักที่ต้องแก้ไขสําหรับเชื่อมโยงระหว่างระบบอวกาศและพื้นดิน

สุดท้ายรายงานได้นําเสนอเทคโนโลยีสําคัญสําหรับ F6G เช่น การตรวจจับพหุภาคที่พัฒนาไปข้างหน้า การเข้าถึงความเร็วสูงทั่วถึงที่ผสมผสานระหว่างอวกาศและพื้นดิน และการส่งผ่านข้อมูลชั้นฟิสิกัลที่มีความมั่นคงสูงขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้มีศักยภาพที่จะสนับสนุนการสื่อสารแบบโฮโลแกรม การสื่อสารแบบมีความหมาย การเชื่อมต่อระบบอัจฉริยะ และการประยุกต์ใช้งานตัวอย่างอื่นๆ

ในปี 2563 สถาบันมาตรฐานโทรคมนาคมยุโรป (ETSI) ได้ประกาศจัดตั้งกลุ่มงานอุตสาหกรรม F5G โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อขยายจาก “ใยนําแสงถึงบ้าน” ไปสู่ “ใยนําแสงทุกที่” และเป็นการเริ่มต้นยุคของ F5G การเผยแพร่รายงานขาวสารเกี่ยวกับ F6G คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งานอุตสาหกรรมในอีก 5-10 ปีข้างหน้า

เนื้อหาสมบูรณ์ของรายงานฉบับนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ .

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire ให้บริการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าทั่วโลกในหลายภาษา(Hong Kong: AsiaExcite, TIHongKong; Singapore: SingapuraNow, SinchewBusiness, AsiaEase; Thailand: THNewson, ThaiLandLatest; Indonesia: IndonesiaFolk, IndoNewswire; Philippines: EventPH, PHNewLook, PHNotes; Malaysia: BeritaPagi, SEANewswire; Vietnam: VNWindow, PressVN; Arab: DubaiLite, HunaTimes; Taiwan: TaipeiCool, TWZip; Germany: NachMedia, dePresseNow)