รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย บูดี กูนาดี ซาดิกิน: “พวกเราก้าวกระโดดการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของอินโดนีเซียด้วยกัน”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซีย บูดี กูนาดี ซาดิกิน เน้นย้ําว่าการลงทุนในภาคส่วนเทคโนโลยีสุขภาพและเทคโนโลยีชีวภาพนั้น ไม่เพียงแต่มีแนวโน้มทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของอินโดนีเซีย และเพิ่มมูลค่าให้กับการดูแลสุขภาพอีกด้วย

จาการ์ตา, อินโดนีเซีย, 14 ก.ย. 2566Foundry ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมต่อผู้นําด้านนวัตกรรมใน อินโดนีเซีย กําลังจัดงาน Foundry Mixer อีกครั้ง โดยครั้งนี้เน้นไปที่ภาคสาธารณสุข ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือของอุตสาหกรรมเพื่อก้าวกระโดดการปฏิรูประบบสุขภาพของอินโดนีเซีย” Foundry Mixer Healthcare รวบรวมผู้เข้าร่วมงานกว่า 150 คนจากอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาล ซีอีโอของโรงพยาบาลและบริษัทยา ผู้บริหารอาวุโสที่เป็นตัวแทนบริษัทข้ามชาติและภูมิภาค ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัปที่เน้นด้านสุขภาพ และนักลงทุนระดับโลก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย บูดี กูนาดี ซาดิกิน ในงาน Foundry Mixer Healthcare (12/9)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย บูดี กูนาดี ซาดิกิน ในงาน Foundry Mixer Healthcare (12/9)

ผู้บรรยายและผู้เข้าร่วมประชุมในงานนี้ ได้แก่ ท่านบูดี กูนาดี ซาดิกิน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย) Adam Ghobarah (ผู้ก่อตั้ง Top Harvest Capital) Aloysius Liang (ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Asa Ren) Anthony Amni (ผู้จัดการทั่วไปประจําประเทศอินโดนีเซียของ AWS) Ghufron Mukti (ประธานกรรมการบริหาร BPJS Kesehatan) Gitta Amelia (ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Filmore) Gunawan Susanto (หุ้นส่วนของ Maven Asia Capital) Roy Himawan (ผู้อํานวยการด้านยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย บูดี กูนาดี ซาดิกิน เน้นย้ําว่าการลงทุนในภาคส่วนเทคโนโลยีสุขภาพและเทคโนโลยีชีวภาพนั้น ไม่เพียงแต่มีแนวโน้มทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของ อินโดนีเซีย และเพิ่มมูลค่าให้กับการดูแลสุขภาพอีกด้วย ผ่านเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุขสามารถเข้าถึงประชาชนกว่า 105 ล้านคนโดยใช้แอปพลิเคชัน SATUSEHAT ซึ่งจะถูกรวมเข้ากับสถานพยาบาลทั้งหมด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ

“ฉันให้ความสําคัญกับการทําให้เราสามารถบรรลุการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพดีขึ้น สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และมีราคาที่ย่อมเยาว์ขึ้นสําหรับทุกคน โดยตระหนักถึงความเร่งด่วนของการลงทุนด้านสุขภาพ เราเปิดรับความร่วมมือจากภาคเอกชนอย่างเปิดเผย และรัฐบาลจะให้การสนับสนุนผ่านกฎระเบียบเพื่ออํานวยความสะดวกแก่นักลงทุน ดังนั้นเราต้องสื่อสารกัน Foundry ได้รวบรวมนักลงทุนและผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงมาร่วมงานนี้ เพื่อให้เราได้สํารวจนวัตกรรมและการลงทุนที่มีศัก