รางวัลความเจริญรุ่งเรืองดิจิทัลได้รับการยอมรับระดับโลกด้วยการส่งเข้าประกวดนับร้อย

การขยายเวลาการสมัครรางวัลความเจริญรุ่งเรืองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความครอบคลุมและนวัตกรรมระดับโลก

กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย 27 กันยายน 2566 – องค์การความร่วมมือดิจิทัล (DCO) ประกาศขยายกําหนดการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลความเจริญรุ่งเรืองดิจิทัล ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากจากชุมชนดิจิทัลทั่วโลก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และกลุ่มภาคประชาสังคม ความสนใจนี้จึงเป็นเหตุให้มีการขยายกําหนดการส่งผลงานออกไป เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมมากขึ้น

ซ้าย: ดร. ฆิตา เมซซูร์ เลขาธิการด้านการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลและการปฏิรูปการบริหาร ประเทศโมร็อกโก ขวา: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีและนวัตกรรมของรวันดา นาง Paula Ingabire

ซ้าย: ดร. ฆิตา เมซซูร์ เลขาธิการด้านการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลและการปฏิรูปการบริหาร ประเทศโมร็อกโก ขวา: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีและนวัตกรรมของรวันดา นาง Paula Ingabire

 

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา DCO ได้เปิดรับสมัครผลงานเข้าประกวดรางวัลความเจริญรุ่งเรืองดิจิทัล โดยเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคมจากทั่วโลกส่งผลงานเข้าประกวด รางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องนวัตกรรมดิจิทัลดีเด่นที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งเป็นตัวเร่งสําคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับโลก

จนถึงปัจจุบัน รางวัลนี้ได้รับการส่งผลงานจากหลากหลายมุมโลก รวมถึงประเทศเช่น ชิลี คอสตาริกา มาลาวี เซเนกัล และอื่นๆ อีกมากมาย สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจอย่างแพร่หลายจากนานาชาติต่อการริเริ่มครั้งนี้ ในตอบสนองต่อความสนใจอย่างกว้างขวาง องค์การความร่วมมือดิจิทัลจึงตัดสินใจขยายกําหนดการส่งผลงานออกไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม

เพื่อเน้นย้ําการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากภาครัฐ ดร. ฆิตา เมซซูร์ เลขาธิการด้านการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลและการปฏิรูปการบริหาร ประเทศโมร็อกโก กล่าวว่า “ในประเทศโมร็อกโก เรามองเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเร่งการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ รางวัลความเจริญรุ่งเรืองดิจิทัลเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในการเผยแพร่นวัตกรรมชั้นนํา และช่วยให้สตาร์ทอัพเชื่อมต่อกับลูกค้าและนักลงทุนในระดับโลก”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีและนวัตกรรมของรวันดา นาง Paula Ingabire เพิ่มเติมว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของรวันดาในรางวัลความเจริญรุ่งเรืองดิจิทัล รางวัลนี้เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสําหรับเราในการเผยแ