รางวัล “ชุดค้นหาลําดับนิวคลีโอไทด์รุ่นใหม่แห่งปี” ประจําปี 2023 โดยรางวัล BioTech Breakthrough Awards Program สําหรับ Complete Genomics’ DNBSEQ-T20x2RS*

ปีที่สามของรางวัลนี้รับรองนวัตกรรมในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลก

ซานโฮเซ, แคลิฟอร์เนีย, วันที่ 8 พฤศจิกายน 2023 — Complete Genomics, บริษัทที่นําการจัดการข้อมูลทางพันธุกรรมไปสู่ระดับใหม่ ประกาศว่าบริษัทได้รับรางวัล “ชุดเครื่องมือการจัดการข้อมูลทางพันธุกรรมรุ่นใหม่ยอดเยี่ยมประจําปี 2023” จากโปรแกรมมอบรางวัล BioTech Breakthrough ประจําปีที่สาม ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ประเมินและยอมรับบริษัท ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลก.

การเปิดตัว DNBSEQ-T20x2RS* ของ Complete Genomics ในปี 2023 เป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมที่เครื่องจัดการข้อมูลทางพันธุกรรมสามารถลดราคาการจัดการข้อมูลทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้อยู่ต่ํากว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือน้อยกว่า 1 ดอลลาร์ต่อจิกะไบต์.

“DNBSEQ-T20x2RS* ของเรากําลังขับเคลื่อนการพัฒนาและขยายตัวของอุตสาหกรรมพันธุกรรมทั่วโลก เพื่อเร่งการเข้าใจพันธุกรรมมนุษย์และการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์” ดร. Radoje (Rade) Drmanac ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อํานวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ Complete Genomics กล่าว.

นอกจากทําให้การจัดการข้อมูลทางพันธุกรรมมีราคาถูกลง เปิดโอกาสให้ประยุกต์ใช้ในทางคลินิกได้มากขึ้นแล้ว DNBSEQ-T20x2RS* ยังสามารถจัดการข้อมูลทางพันธุกรรมได้จํานวนตัวอย่างที่มากขึ้น และสามารถจัดการข้อมูลทางพันธุกรรมของแต่ละตัวอย่างได้ลึกขึ้น ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์มากขึ้น.

Complete Genomics สามารถเสนอ DNBSEQ-T20x2x2RS* ด้วยราคาที่สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากมันถูกขับเคลื่อนด้วยเทคนิคการทําปฏิกิริยาชีวภาพแบบจมลงในของเหลว ซึ่งสามารถลดการใช้สารเคมีสําหรับการจัดการข้อมูลทางพันธุกรรมได้มากกว่า 60% นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีสองสีในการจัดการข้อมูลทางพันธุกรรมของ DNBSEQ-T20x2RS* ยังสามารถประหยัดทรัพยากรทางด้านแสง การคํานวณ การเก็บข้อมูล และการส่งข้อมูลผ่านสายสัญญาณได้อีกถึง 50% เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีสี่สี ซึ่งส่งผลให้ประหยัดต้นทุนได้อย่างมาก.

เป้าหมายของโปรแกรมมอบรางวัล BioTech Breakthrough Awards ทุกปีคือการวิเคราะห์และประเมินบริษัท ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพที่ดีที่สุดในโลกในปัจจุบัน ปีนี้มีการเสนอชื่อเข้าร่วมมากกว่า 1,350 ชื่อจากมากกว่า 12 ประเทศทั่วโลก.

เกี่ยวกับ BioTech Breakthrough

BioTech Breakthrough เป็นส่วนหนึ่งของ Tech Breakthrough แพลตฟอร์มที่นําการรับรู้และยอมรับนวัตกรรมและความเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีระดับโลก รางวัล BioTech Breakthrough Awards มอบรางวัลให้กับความสําเร็จในด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ ในหมวดหมู่เช่น ไบโอฟาร์มา พันธุศาสตร์ การรักษา วิทยาศาสตร์อาหาร และไบโอเกษตร เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BioTechBreakthroughawards.com

เกี่ยวกับ Complete Genomics

Complete Genomics เป็นบริษัทนําด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่ให้บริการการจัดการข้อมูลทางพันธุกรรมแบบครบวงจร ได้อยู่ในระดับหัวกะทิของการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลทางพันธุกรรมความถี่สูงตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2005 ผลิตภัณฑ์ของ