รางวัล Hong Kong ICT Awards 2023 – ผู้ชนะรางวัล Smart Mobility ได้รับการเปิดเผย

รางวัลที่ชนะสําหรับ Smart Power Supply, Indoor Navigation, GBA Cargo Track-and-Trace Solution

ฮ่องกง, วันที่ 3 พ.ย. 2023 — ภายใต้การนําของสํานักงานผู้ว่าการสารสนเทศหลักและร่วมจัดงานกับ GS1 ฮ่องกง งานมอบรางวัล Hong Kong ICT Awards 2023 – Smart Mobility Award Presentation Ceremony จัดขึ้นวันนี้ มีการคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมประกวดโดยคณะกรรมการตัดสิน มอบรางวัลทองคํา เงิน และทองแดง และใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เข้าประกวดตามผลการประเมิน

นางสาวอันนา ลิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GS1 ฮ่องกง (เสื้อสีขาวตรงกลาง) และผู้ชนะรางวัล HKICT Awards - Smart Mobility Award.
นางสาวอันนา ลิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GS1 ฮ่องกง (เสื้อสีขาวตรงกลาง) และผู้ชนะรางวัล HKICT Awards – Smart Mobility Award.

ปีนี้ TriTerra Technology Limited ได้รับรางวัล “รางวัลสูงสุดของ Smart Mobility Award” และ “รางวัลทองคํา Smart Mobility (Smart Tourism)” จาก “Kaihon1000 Smart Power Station” ซึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟพกพาขนาดกระเป๋ามือมี 7 ช่องต่อการจ่ายไฟเพื่อรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เหมาะสําหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวนอกบ้าน และสามารถติดตามการใช้งานผ่านมือถือได้ คณะกรรมการเห็นว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีศักยภาพสูง

ผลงานชิ้นอื่นที่ได้รับรางวัลได้แก่ โซลูชันติดตามการขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาคเขตเศรษฐกิจใหญ่ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน และแอปพลิเคชันนําทางภายในและภายนอกอาคารสําหรับผู้พิการทางสายตา รายชื่อผู้ชนะรางวัล Smart Mobility Award ปรากฏด้านล่าง สามารถดูรายละเอียดผลงานที่ชนะได้ที่: https://www.gs1hk.org/sites/default/files/2023-10/SMA_2023.pdf

ผู้ชนะรางวัลจะได้เข้าร่วมการแข่งขัน “การแข่งขัน IoT ครั้งที่ 13 ของกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากจีนแผ่นดินใหญ่หลายสิบคน ผู้แทนฮ่องกงเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้าน IoT และนวัตกรรม IoT มาแล้วในปีก่อน

อันนา ลิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GS1 ฮ่องกง แสดงความยินดีกับผู้ชนะ และมีความยินดีที่เห็นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในเมืองฮ่องกง GS1 ฮ่องกง จะยังคงร่วมมือกับภาครัฐและอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลและสนับสนุนให้ฮ่องกงกลายเป็นเมืองสมาร์ทในระดับโลก

ดาวน์โหลดรูปภาพ: https://gs1hongkong.box.com/s/9q7jkqxkz3fzfbhmmrny1rnuj3dztkdn 

รายชื่อผู้ชนะรางวัล Hong Kong ICT Awards 2023 – Smart Mobility Award (ตามลําดับตัวอักษรชื่อบริษัท/องค์กร):

ประเภท

รางวัล

องค์กร

ผลงานที่ชนะ

Smart Mobility

รางวัลสูงสุด

TriTerra Technology Limited

Kaihon1000 Smart Power Station

Smart Tourism

ทองคํา

TriTerra Technology Limited