รายงานความยั่งยืนปีบัญชี 2023 ของ Amcor: อนาคตของบรรจุภัณฑ์กําลังมาถึง

ซูริก, วันที่ 2 พ.ย. 2523 — Amcor (NYSE: AMCR, ASX: AMC) ผู้นําระดับโลกในการพัฒนาและผลิตบรรจุภัณฑ์ที่รับผิดชอบ ได้ออกรายงานความยั่งยืนประจําปีบัญชี 2566 ภายใต้ชื่อ “อนาคตของบรรจุภัณฑ์กําลังมาถึง” รายงานฉบับนี้ระบุว่า Amcor กําลังดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนที่เป็นนวัตกรรมและท้าทายอุตสาหกรรมที่ตั้งไว้ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา

Amcor released its FY23 Sustainability Report: ‘The Future of Packaging is Here’
Amcor เปิดเผยรายงานความยั่งยืนประจําปี 2566: ‘อนาคตของบรรจุภัณฑ์กําลังมาถึง’

“Amcor ได้ตระหนักมานานแล้วว่าการมุ่งมั่นพัฒนาอนาคตของบรรจุภัณฑ์จําเป็นต้องมองหาวิธีการใหม่และดําเนินการที่มีนัยสําคัญ”

“เรากําลังบูรณาการความยั่งยืนและนวัตกรรมเข้ากับธุรกิจของเรา และมันไม่ได้เพียงแต่คิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขึ้น – เรากําลังนํามันมาสู่ความเป็นจริง”

รายงานความยั่งยืนประจําปี 2566 ของ Amcor ได้แสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือในการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการลดรอยละ 10 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปี 2565 ถึง 2566 และ 22 แห่งของ Amcor ได้บรรลุเป้าหมายการใช้ไฟฟ้าพลังงานทดแทนร้อยละ 100

ทุกปี Amcor ลงทุนประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ณ สิ้นปี 2566 พอร์ตผลิตภัณฑ์ของ Amcor ที่ออกแบบให้สามารถรีไซเคิล นํากลับมาใช้ใหม่ หรือย่อยสลายได้คิดเป็นร้อยละ 90 โดยมีเป้าหมายให้ได้ร้อยละ 100 ในปี 2568

Amcor ยังขยายความร่วมมือทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า ร่วมกับ Mondelez International, Inc. Amcor ได้ลงทุนในเทคโนโลยีการรีไซเคิลขั้นสูง Licella เพื่อก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลขั้นสูงแห่งแรกในออสเตรเลีย Amcor ยังเข้าทําสัญญาหลายปีเพื่อรับมือกับวัตถุดิบที่มีการรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพจาก ExxonMobil ทั่วโลก

“ความยั่งยืนเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการมองไปข้างหน้า” กล่าวโดย David Clark รองประธานฝ่ายความยั่งยืนของ Amcor “ความมุ่งมั่นของ Amcor ในอนาคตที่ยั่งยืนนั้นเป็นไปได้ด้วยทีมงานที่มีความสามารถ การลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และความร่วมมือกับพันธมิตรทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า เรากําลังเดินหน้าเข้าสู่เศรษฐกิจวงจรปิด”

สามารถดูรายงานความยั่งยืนประจําปี 2566 ของ Amcor ได้ที่ นี่.

เกี่ยวกับ Amcor
Amcor เป็นผู้นําระดับโลกในการพัฒนาและผลิตบรรจุภัณฑ์ที่รับผิดชอบจากวัสดุหลากหลายสําหรับอาหาร น้ําดื่ม ยา การแพทย์ สุขอนามัย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ Amcor ทํางานร่วมกับบริษัทชั้นนําทั่วโลกเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์และผู้บริโภค สร้างความแตกต่างให้แก่แบรนด์ และพัฒนาโซ่อุปทานผ่านบรรจุภัณฑ์ยืดหยุ่นและแข็งทน รวมถึงบริการต่างๆ Amcor ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ําหนักเบา สามารถรีไซเคิลได้ และมีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิลมากขึ้น NYSE: AMCR; ASX: AMC
www.amcor.com I LinkedIn I Facebook I YouTube