รายงานล่าสุดของ BCG เปิดเผยเทคโนโลยีการกระจายของ WeBank ชื่อ “Openhive”

เซินเจิ้น, 3 พฤศจิกายน 2566 — WeBank, เป็นธนาคารดิจิทัลระดับโลกที่นํา, ได้รับการกล่าวถึงในรายงาน Digital Lending Can Turn the Dial on Financial Access for MSMEs ซึ่งเผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้โดย ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) และ Boston Consulting Group (BCG) รายงานนี้ยอมรับผลงานของ WeBank ในการนําเสนอบริการธนาคารดิจิทัลที่กระจายตัวบนพื้นฐาน Openhive เพื่อรับประกันการให้บริการธนาคารดิจิทัลที่ปลอดภัย รวดเร็ว และประสบความสําเร็จอย่างเหนือความคาดหมายสําหรับ MSMEs (ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

รายงานเปิดเผยว่าลูกค้าธนาคารดิจิทัลสามารถเข้าถึงบริหารจัดการความต้องการทางการเงินของตนเองได้ผ่านมือถือ แทนที่จะพึ่งพาพนักงานธนาคารในสาขาธนาคารแบบดั้งเดิม บริการกู้ยืมเงินสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก “Weiyedai” ของ WeBank เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัด

ระบบธนาคารกลางที่มีประสิทธิภาพเป็นฐานรากสําคัญของธนาคารดิจิทัลที่ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ WeBank ได้นําเทคโนโลยีการกระจายตัวมาใช้ในการสร้างระบบธนาคารกลางที่กระจายตัวตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้ง โดย WeBank เรียกเซตของเทคโนโลยีการกระจายตัวทางการเงินนี้ว่า Openhive

Openhive
Openhive

ขณะที่บริการลูกค้ารายบุคคลและ MSMEs หลายร้อยล้านราย WeBank สามารถรองรับธุรกรรมสูงสุด 1,000 ล้านรายการต่อวัน โดยใช้เวลาเพียง 10 วันจากการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่จนถึงการเปิดให้บริการ ระบบธนาคารกลางบนพื้นฐาน Openhive ยังทําให้มีต้นทุนอุปกรณ์และการบํารุงรักษาต่ํา ไม่มีต้นทุนการดําเนินงานสาขา และต้นทุนแรงงานต่ํา ดังนั้นธนาคารจึงสามารถให้บริการต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง (มีประสิทธิภาพการใช้งานสูงกว่า 99.999%) กับฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ต้นทุนดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการบํารุงรักษาต่อบัญชีต่อปีอยู่ที่เพียง 0.3 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี ซึ่งน้อยกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมประมาณหนึ่งในสิบ ด้วยระบบธนาคารที่มีประสิทธิภาพต้นทุน WeBank สามารถดําเนินธุรกิจเพื่อให้บริการทางการเงินแก่ผู้ที่ขาดโอกาสได้อย่างยั่งยืน

นอกจากกรณีศึกษาของ WeBank ที่ประสบความสําเร็จแล้ว โซลูชัน Openhive ยังได้รับการนําไปใช้โดยธนาคารดิจิทัลชั้นนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย Openhive ช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างระบบธนาคารกลางที่กระจายตัวได้ เพื่อรองรับการให้บริการทางการเงินแก่ตลาดที่ยังไม่เข้าถึงบริการทางการเงินอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับ Openhive

Openhive เป็นโซลูชันธนาคารดิจิทัลที่พัฒนาโดย WeBank โดยใช้เทคโนโลยีการกระจายตัวหลายอย่าง เพื่อให้บริการทางการเงินแก่ผู้ที่ขาดโอกาส มีข้อได้เปรียบในด้านประสิทธิภาพสูง ความยืดหยุ่นสูง ความพร้อมใช้งานสูง ความปลอดภัยสูง ความย่อยยุ่งได้สูง และประสิทธิภาพสูง

เกี่ยวกับ WeBank

WeBank เปิดดําเนินการในปี 2567 เป็นธนาคารเอกชนแห่งแรกและธนาคารดิจิทัลแห่งแรกในประเทศจีน WeBank ให้บริการทางการเงินที่สะดวกขึ้นแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs) และประชาชนทั่วไป และยังคงปรับปรุงคุณภาพบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง WeBank ปัจจุบันอยู่ในกลุ่มธนาค