ริเมเจพันต์ ยารักษาไมเกรน เปิดตัวในฮ่องกง ตลาดแรกในเอเชีย เพื่อการจัดการไมเกรน

ฮ่องกง, 29 ก.ย. 2566 — Pfizer ประกาศว่ายา Rimegepant มีจําหน่ายใน ฮ่องกง ซึ่งเป็นตลาดแรกใน เอเชีย สําหรับการรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรน[1],[2] มีผู้ที่เป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนอาศัยอยู่ใน ฮ่องกง ประมาณร้อยละ 12.5[3] และเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความพิการทั่วโลก[4],[5] โรคปวดศีรษะไมเกรนส่งผลกระทบต่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 3-4 เท่า[6] 

Pfizer Corporation Hong Kong Limited
Pfizer Corporation Hong Kong Limited

“ในฐานะตลาดแรกใน เอเชีย เรายินดีที่นํายาสําหรับรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรนมาให้ ฮ่องกง เนื่องจากเราเข้าใจว่าโรคปวดศีรษะไมเกรนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เช่น การทํางาน การเรียน กิจกรรมยามว่าง และกิจกรรมทางสังคม” กล่าวโดย Krishnamoorthy Sundaresan ผู้จัดการทั่วไป Pfizer ฮ่องกง และ มาเก๊า “Pfizer มุ่งมั่นที่จะนําเทคโนโลยีล้ําสมัยที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วยมาให้ รวมถึงการเข้าถึงยาและวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและราคาที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน”

ผลการศึกษาระยะที่ 3 ตีพิมพ์ในวารสาร Lancet แสดงให้เห็นว่า Rimegepant ในขนาดเดียว สามารถลดอาการปวดและอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคปวดศีรษะไมเกรนได้ดีกว่ายาหลอกในช่วง 2 ชั่วโมงแรก[1] อีกการศึกษาหนึ่งซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Lancet เช่นกัน แสดงให้เห็นว่า Rimegepant เมื่อรับประทานทุกสองวัน สามารถลดจํานวนวันต่อเดือนที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรนในสัปดาห์ที่ 9-12 ของการรักษา 12 สัปดาห์ได้ดีกว่ายาหลอก[2]

ตั้งแต่วางตลาด Rimegepant ได้วางจําหน่ายในตลาดมากกว่า 39 ประเทศ[7] รวมถึง สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ สหราชอาณาจักร มีการยื่นขออนุมัติทางกฎหมายเพิ่มเติมในหลายประเทศทั่วโลก  

ปัจจุบัน Rimegepant มีจําหน่ายใน ฮ่องกง แล้ว แพทย์สามารถตัดสินใจเลือกสั่งจ่ายยานี้ตามขนาดที่ได้รับอนุมัติในท้องถิ่น

เกี่ยวกับโรคปวดศีรษะไมเกรน

มีผู้คนมากกว่าหนึ่งพันล้านคนทั่วโลกเป็นโรคปวดศีรษะไมเกรน[8] และจัดเป็นสาเหตุอันดับสองของความพิการในโลก[5] โรคปวดศีรษะไมเกรนมีลักษณะเป็นอาการปวดศีรษะรุนแรงเป็น ๆ หาย ๆ นาน 4-72 ชั่วโมง พร้อมอาการอื่น ๆ เช่น ปวดศีรษะแบบเต้นที่มีความเจ็บปวดปานกลางถึงรุนแรง อาจมีอาการคลื่นไส้หรืออาเจียน รวมถึงไวต่อเสียง (phonophobia) และไวต่อแสง (photophobia)[9]

เกี่ยวกับ Rimegepant

Rimegepant ออกฤทธิ์โดยยับยั้งตัวรับ CGRP (calcitonin gene-related peptide) CGRP ทําให้หลอดเลือดขยาย ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการปวดศีรษะไมเกรน[10] ยายับยั้งตัวรับ CGRP ออกฤทธิ์โดยยับยั้งตัวรับ CGRP จึงยับยั้งฤทธิ์ทางชีวภาพของ CGRP ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่ง[11]

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดในการทดลองทางคลินิกกับ Rimegepant คือ คลื่นไส้[1],[2] ส่วนใหญ่เป็นอาการระดับน้อยหรือปานกลาง[1],[2] ภาวะแพ้ เช่น หายใจลําบากและผื่นแพ้รุนแรง เกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 1 ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยานี้[11]

ข้อบ่งใช้และข้อมูล