รีเจนต์ไทเปร่วมมือกับ EarthCheck เป็นผู้นําด้านความยั่งยืนในภาคการโรงแรมหรูของไต้หวัน

ไทเป, วันที่ 10 พ.ย. 2023 — เป็นการพัฒนาที่สําคัญสําหรับอุตสาหกรรมการบริการโรงแรมของ ไทย Silks Hotel Group มีความยินดีที่จะประกาศว่า Regent Taipei ได้เข้าร่วมสถานะ EarthCheck Certified การรับรองนี้จัด Regent Taipei ให้เป็นหนึ่งในผู้นําของขบวนการโลกเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการเดินทางและการท่องเที่ยว

From left to right- EarthCheck's Taiwan Representative General Manager Jian Shuoxian, Regent Taipei's General Manager Simon Wu, EarthCheck’s Vice President of Business Development & Sales André Russ and EarthCheck’s Taiwan Representative Manager Liao Wenhan
จากซ้ายไปขวา – ผู้จัดการทั่วไปของ EarthCheck ในไต้หวัน เจียน เสี่ยวเสียน ผู้จัดการทั่วไปของ Regent Taipei ซิมอน อู่ รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการขายของ EarthCheck แอนเดร่า รัส และผู้จัดการฝ่ายตัวแทนของ EarthCheck ในไต้หวัน เหลียว เหวินฮั่น

เป็นกลุ่มตรวจสอบมาตรฐานระดับโลก EarthCheck การรับรองนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในความยั่งยืนของ Regent Taipei รีสอร์ทได้แสดงถึงความเลิศทางหลายด้าน เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์ระบบนิเวศท้องถิ่น และการจัดการผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ การเข้าร่วมโปรแกรมการรับรองของ EarthCheck แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งต่อหลักการของความสมดุลทางนิเวศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1987 EarthCheck ได้มีส่วนสําคัญในการนําธุรกิจการท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืนมากขึ้น การรับรองมาตรฐานของ EarthCheck ไม่เพียงถูกยอมรับโดยนักท่องเที่ยวที่มีความรู้เท่านั้น แต่ยังถูกต้องการโดยแบรนด์และสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนําทั่วโลก ปัจจุบัน EarthCheck มีอิทธิพลครอบคลุมกว่า 70 ประเทศ โดยรวมสมาชิกหลากหลายประเภทเช่น โรงแรมหรู หน่วยงานรัฐบาล และอื่นๆ สมาชิกต่างต้องรักษามาตรฐานที่เข้มงวด โดยติดตามและรายงานตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ผ่านการวิเคราะห์และคําแนะนําอย่างละเอียดของผู้เชี่ยวชาญ EarthCheck การตรวจสอบอิสระตามปกติช่วยยืนยันความมุ่งมั่นนี้ โดยเครื่องหมายการรับรองของ EarthCheck แสดงถึงวิธีการรับรองที่เคร่งครัด มีฐานะทางวิทยาศาสตร์ และเน้นความสําคัญของชุมชน

ที่ Regent Taipei เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ไม่ใช่เพียงแค่แรงบันดาลใจ แต่เป็นเป้าหมายที่สามารถปฏิบัติได้จริง กิจกรรมของโรงแรมรวมถึงตัวเลือกอาหารยั่งยืน บริการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการบริโภคอย่างรับผิดชอบ ภายใน Regent Taipei ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และมุ่งมั่นต่อวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของโรงแรม

ซิมอน อู่ ผู้จัดการทั่วไปของ Regent Taipei และกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการระดับกลุ่ม ภูมิใจอย่างยิ่งกับความร่วมมือกับ EarthCheck ความร่วมมือนี้จะสร้างมาตรฐานใหม่สําหรับความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ ไทย อู่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของโรงแรมที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมและบูรณาการหลักการยั่งยืนเข้ากับทุกด้านของการดําเนินงานและวัฒนธรร