ลอนดอนต้อนรับการประชุมธุรกิจฮาลาลโลกครั้งที่ 15 วงจร 2023 เป็นผู้นําการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลเพื่อโลกไร้พรมแดน มีพิธีเปิดโดยรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

ลอนดอน, วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 — การประชุมว่าด้วยธุรกิจฮาลาลระดับโลก ครั้งที่ 15 (WHBC) 2566 เริ่มต้นขึ้นใน ลอนดอน สหราชอาณาจักร วันนี้ โดยมีกระทรวงการลงทุน การค้า และอุตสาหกรรม มาเลเซีย (MITI Malaysia) เป็นเจ้าภาพ และจัดขึ้นโดย Halal Development Corporation Berhad (HDC) ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกสําหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันความรู้ในเศรษฐกิจฮาลาล.

From left to right; The Hon. Datuk Amer Bukvic, Director General Global Practices and Partnerships, Islamic Development Bank Saudi Arabia, His Excellency Dato’ Zakri Jaafar, High Commissioner of Malaysia to the United Kingdom, The Right Honorable Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister of Malaysia, Mr. Khairul Azwan Harun, Chairman, HDC, M'sia, Dr. Abdul Matin Khan, Chairman, Halal Food Authority, London, Mr. Hairol Ariffein Sahari, CEO of HDC M'sia.
From left to right; The Hon. Datuk Amer Bukvic, Director General Global Practices and Partnerships, Islamic Development Bank Saudi Arabia, His Excellency Dato’ Zakri Jaafar, High Commissioner of Malaysia to the United Kingdom, The Right Honorable Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister of Malaysia, Mr. Khairul Azwan Harun, Chairman, HDC, M’sia, Dr. Abdul Matin Khan, Chairman, Halal Food Authority, London, Mr. Hairol Ariffein Sahari, CEO of HDC M’sia.

ภายใต้หัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจฮาลาลในโลกไร้พรมแดน” WHBC Circuit 2023 ลอนดอนจะเป็นศูนย์กลางในยุคใหม่ของธุรกิจฮาลาล โดยศึกษาแนวโน้ม ปัญหา และโอกาสที่เกิดขึ้นในระดับโลก การประชุมนี้รวบรวมภาคธุรกิจสําคัญต่างๆ เพื่อเป็นเวทีที่ครอบคลุมในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และพัฒนาธุรกิจของผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมฮาลาล.

สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของวันเปิดการประชุมคือการกล่าวสุนทรพจน์ของ ดาโต๊ะ เซอรี ดร. อะห์มัด ซาฮิด ฮามิดี รองนายกรัฐมนตรีของ มาเลเซีย โดยกล่าวถึงอนาคตของอุตสาหกรรมฮาลาล สุนทรพจน์ของเขาได้ยกย่องบทบาทสําคัญของ มาเลเซีย ในการนําการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมฮาลาล โดยนําหลักการ “การทูตฮาลาล” มาใช้ ซึ่งยกย่องความสําคัญของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การส่งเสริมความร่วมมือ และการประสานงานระหว่างเศรษฐกิจฮาลาลทั่วโลก.

“ผ่านการทูตฮาลาล เป้าหมายหลักของเราคือการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศ เรามุ่งมั่นที่จะอํานวยความสะดวกให้พันธมิตรของเราเข้าถึงตลาดฮาลาล เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมในการเติบโตของเศรษฐกิจฮาลาลร่วมกับเรา” ดาโต๊ะ อะห์มัด ซาฮิด กล่าวในสุนทรพจน์ของเขา.

WHBC Circuit 2023 ลอนดอนมีความสําคัญสามประการในการดําเนินงาน ประการแรก คือ ความร่วมมือระหว่าง HDC และ Malaysian Palm Oil Certification Council (MPOCC) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในเรื่องความยั่งยืน การร่วมมือครั้งนี้เป็นขั้นตอนสําคัญที่จะเสริมสร้างคุณภาพด้านจริยธรรม ความโปร่งใส และความยั่งยืนของอุตสาหกรรมฮาลาล.

ประการที่สอง รองนายกรัฐมนตรีประกาศเงินทุนสนับสนุน RM2.67 พันล้าน (£459 ล้าน) เพื่อเสริมสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจฮาลาลจากการสนับสนุนของธนาคารระหว่างประเทศและธนาคารในมาเลเซีย รวมถึงสถาบันการเงิน การสนับสนุนทางการเงินนี้มีศักยภาพที่จะเร่งการพัฒนาและขยายตัว รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในระดับโลกในขณะเสริมสร้างศักยภาพ การนําเทคโนโลยีมาใช้ และเข้าถึงตลาดใหม่สําหรับธุรกิจฮาลาล.

ประการสุดท้าย การประชุมได้เน้นย้ําความมุ่งมั่นของ มาเลเซีย ในการเสริมสร้างการศึกษาฝึกอาชีพและฝึกงา