วิซ่าเปิดใช้งาน Visa Account Updater ในเวลาจริงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อระบบการชําระเงินที่ราบรื่น

Visa Account Updater มีคุณลักษณะที่ทําให้ผู้ค้าสามารถปรับปรุงข้อมูลบัตรได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและอัตราการชําระเงินสําเร็จ

ลูกค้าไม่จําเป็นต้องอัพเดทข้อมูลบัตรกับหลายแพลตฟอร์ม

สิงคโปร์, พ.ย. 8, 2566 — Visa, ผู้นําด้านการชําระเงินดิจิทัลระดับโลก ประกาศขยายบริการ Real Time Visa Account Updater (VAU) ไปยังตลาดที่เลือกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก[1] เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การชําระเงินของผู้ค้าและลูกค้า โดยให้ผู้ถือบัตรใช้ข้อมูลบัตรเดียวตลอดชีวิต

บริการ Real Time VAU ช่วยให้ผู้ค้าสามารถแก้ปัญหาการปฏิเสธการชําระเงินจากลูกค้าที่มีบัตรหมดอายุหรือเปลี่ยนใหม่ โดยอัตโนมัติอัพเดทข้อมูลบัตรล่าสุดของลูกค้าในขณะที่ผู้ค้าส่งคําขอชําระเงิน ช่วยลดอัตราการปฏิเสธการอนุมัติ ยอดขายที่สูญเสีย และความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ขาดหายไป

“แม้ว่าการหมดอายุและเปลี่ยนบัตรจะเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อป้องกันการทุจริตและเพิ่มความปลอดภัยของบัตร แต่เราตระหนักว่าลูกค้าบ่อยครั้งต้องเผชิญความไม่สะดวกในการอัพเดทข้อมูลการชําระเงินอัตโนมัติหลายรายการทุกๆ หลายปีเมื่อได้รับบัตรใหม่” กล่าวคุณ T.R. Ramachandran หัวหน้าผลิตภัณฑ์และการแก้ปัญหา ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Visa “การเปิดตัวบริการ Real Time VAU ในครั้งนี้ ร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะทําให้กระบวนการนี้สะดวกขึ้น และยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัยไว้อย่างสูงสุด เรามอบเทคโนโลยีให้ผู้ค้า เพื่อสนับสนุนให้พวกเขาสามารถเพิ่มรายได้และอัตราการอนุมัติบัตรได้ พร้อมมอบประสบการณ์การชําระเงินที่ลื่นไหลตามที่ลูกค้าเคยคาดหวัง”

ธุรกิจและผู้บริโภคกําลังย้ายจากเงินสดไปใช้การชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์และบัตรมากขึ้นจากการแพร่หลายของการชําระเงินแบบไม่ต้องสัมผัสและบริการออนไลน์ แต่กระบวนการอัพเดทข้อมูลบัตรด้วยตนเองเมื่อบัตรหมดอายุหรือเปลี่ยนใหม่ทําให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้บริการชําระเงิน การแลกเปลี่ยนข้อมูลบัตรล่าสุดระหว่างผู้ค้าผู้เข้าร่วมโครงการกับองค์กรผู้ออกบัตร Visa ช่วยให้ผู้ค้าเหล่านี้สามารถมอบประสบการณ์การชําระเงินที่ลื่นไหล สร้างความจงรักภักดีของลูกค้า และเพิ่มยอดขายรวม

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Visa ร่วมมือกับผู้ให้บริการชําระเงินระดับโลก 4 ราย ได้แก่ Adyen, Checkout.com, Stripe และ Worldpay เพื่อเปิดตัวบริการ VAU ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Cybersource ซึ่งเป็นโซลูชันของ Visa ยังเสนอบริการ VAU ให้กับลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจมากขึ้นในภูมิภาคนี้ได้รับประโยชน์จาก VAU ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจบริการรถรับ-ส่ง ธุรกิจอาหารกลางคืน และบริการสาธารณูปโภค

เพิ่มเติมคําแถลงที่ใช้ได้

Warren Hayashi, ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, Adyen

“เรามีความยินดีที่จะร่วมมือกับ Visa เพื่อนําบริการ Real Time Visa Account Updater (VAU) มายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยสร้างบนความสําเร็จของเทคโน