ศึกษาของ IBM วิเคราะห์บทบาทการนําที่เปลี่ยนแปลงขณะที่ธุรกิจในยุโรปรับตัวรับ AI สร้างสรรค์

  • IBM เปิดตัวการศึกษาใหม่ของยุโรปเพื่อศึกษาว่าบทบาทของผู้นํากําลังเปลี่ยนแปลงอย่างไรในยุคของ AI
  • 82% ของผู้นําที่ถูกสํารวจได้ใช้งาน AI ที่สร้างสรรค์แล้วหรือมีแผนที่จะใช้งาน AI ที่สร้างสรรค์ภายในปีหน้า ซึ่งขับเคลื่อนหลักๆ โดยความกดดันจากพนักงาน ผู้บริหาร และนักลงทุน
  • 96% กําลังให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการและจริยธรรมขณะที่พวกเขามีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางภายในและอุตสาหกรรม
  • ความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวถูกมองว่าเป็นความท้าทายสําคัญที่สุดในเรื่องความรับผิดชอบของผู้นํา

ลอนดอน, วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 — วันนี้ IBM (NYSE: IBM) ได้เปิดตัวรายงานฉบับใหม่ของพวกเขา ‘บทบาทผู้นําในยุคของ AI‘ ซึ่งขึ้นอยู่กับการสํารวจ 1,600+ ผู้นําระดับสูงและผู้บริหารระดับสูงสุดจากสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สเปน เยอรมนี อิตาลี และ สวีเดน รายงานนี้ศึกษาว่าบทบาทผู้นํากําลังเปลี่ยนแปลงอย่างไรขณะที่ภูมิภาคธุรกิจเหล่านี้ยอมรับ AI

การเติบโตของ AI ที่สร้างสรรค์ ในปี 2566 ไม่มีอะไรที่น่าประหลาดใจ เมื่อเทคโนโลยีนี้เข้าสู่กระแสหลักในตลาดบริโภค ผู้นําระดับสูงที่มีความคิดก้าวหน้าได้ตอบสนองอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาตําแหน่งของตนในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

มันเป็นเรื่องที่แน่นอนว่าปี 2567 จะเป็นปีที่ธุรกิจต่างๆ จะตามมาใช้ AI อย่างกว้างขวาง และความกดดันในการตัดสินใจและนําที่ถูกต้องกําลังถูกรู้สึกทั่วบริเวณผู้บริหารระดับสูง รายงานพบว่า 96% ของผู้ตอบสํารวจที่ได้ใช้งานหรือมีแผนที่จะใช้งาน AI ที่สร้างสรรค์อยู่ในกระบวนการกําหนดแนวทางทางจริยธรรมและการบริหารจัดการใหม่

ขณะที่ผู้บริหารทั่วยุโรปพยายามเอาชนะศักยภาพของ AI ขณะเดินทางในภัยคุกคามด้านความปลอดภัยและภูมิทัศน์กฎระเบียบและจริยธรรมที่กําลังเปลี่ยนแปลง รายงานนี้ศึกษาว่าบทบาทผู้นําในยุคของ AI หมายถึงอะไรจริงๆ

Ana Paula Assis, ประธานและผู้จัดการทั่วไปภูมิภาค EMEA ของ IBM กล่าวว่า:

“AI เป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุด มีศักยภาพในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของโลกอย่างมหาศาล และการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีนี้ให้ยุโรป – ซึ่งเป็นบ้านของ 7 ประเทศที่น่าประทับใจที่สุดในโลก – มีโอกาสนําหน้า แต่นี่ไม่ทําให้ผู้นําธุรกิจตาบอดต่อความท้าทาย ความกังวลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ จริยธรรม และความปลอดภัยอยู่ในใจของพวกเขาขณะที่พวกเขาพยายามนํา AI มาใช้อย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ”

“ในขณะที่ไม่มีองค์กรใดต้องการถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ต่อหน้าลูกค้า นักลงทุน พนักงาน และเพื่อนร่วมงานของพวกเขา พวกเขาต้องการใบอนุญาตในการใช้เทคโนโลยีนี้ และใบอนุญาตนั้นคือความไว้วางใจ ช่วงเวลานี้เรียกร้องผู้นําที่สามารถไว้วางใจได้ ซึ่งจะถ่ายทอดการบริหารจัดการที่ดีเข้าไปในทุกการกระทํา”

ข้อมู