ศึกษาภาษาไทยในประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

กรุงเทพฯ, วันที่ 6 พ.ย. 2523 — หนึ่งในความน่าสนใจของ ไทย คือภาษาไทยที่มีเสียงที่นุ่มนวล “ในช่วงหลังนี้ เราเห็นว่ามีผู้คนจากทั่วโลกสนใจเรียนภาษาไทยมากขึ้น” กล่าวโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ เทพชวยศักดิ์ ผู้อํานวยการศูนย์ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ (CTFL) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Learn Thai Language in Thailand at Chula
Learn Thai Language in Thailand at Chula

สําหรับชาวต่างชาติที่สนใจในการอยู่อาศัยและเรียนรู้ใน ไทย CTFL เสนอหลักสูตรการเรียนภาษาไทยหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล นักเรียนจะได้เรียนกับอาจารย์ไทยที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์บนพื้นที่มหาวิทยาลัยจุฬาฯ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง แต่มีบรรยากาศร่มรื่นด้วยธรรมชาติ พร้อมสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างเก่าและใหม่ นอกจากการเรียนแล้วนักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ งานฝึกอบรม ชมรม และการทัศนศึกษารอบพื้นที่มหาวิทยาลัย นครหลวง และจังหวัดใกล้เคียงบางครั้ง

CTFL เปิดโอกาสให้กับชาวต่างชาติทุกคน โดยในขณะนี้มีหลักสูตรออนไลน์ฟรี 2 หลักสูตร:

  • Thai on Campus – หลักสูตรภาษาไทยพื้นฐานเน้นทักษะการสื่อสารและการฟังในบริบทของมหาวิทยาลัยจุฬาฯ;
  • Communicative Thai for Foreigners เหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ที่ระดับสูง แต่ต้องการอยู่ใน ไทย ได้สะดวกขึ้น ผู้เรียนไม่จําเป็นต้องรู้อักษรไทย แต่จะฝึกพูดและฟังโดยใช้วิธี “International Phonetic Alphabet” (IPA).

หลักสูตรอื่นๆ ที่มีให้เลือก:

  • Intensive Thai Program (ITP) – หลักสูตรภาษาไทยขั้นสูง 9 ระดับ แต่ละระดับใช้เวลา 6 สัปดาห์ หรือ 100 ชั่วโมง ต้องใช้เวลาประมาณ 1 ปีครึ่ง
  • Communicative Thai for Beginners (CTB) – หลักสูตรภาษาไทยพื้นฐาน 3 ระดับ เน้นการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน

นักเรียนที่มีความต้องการเฉพาะบุคคลสามารถเลือกเรียนภาษาไทยเป็นส่วนตัวได้

นอกจากหลักสูตรภาษาแล้ว จุฬาฯ ยังเสนอ การทดสอบระดับความสามารถทางภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ (CU-TFL) จากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นทุกปี เพื่อทดสอบความสามารถในการฟัง อ่าน เขียน และพูด ผลการทดสอบสามารถใช้สมัครเรียนใน ไทย หรือสมัครงานที่ใช้ภาษาไทยได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.chula.ac.th/th/highlight/123363/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ (CTFL) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. (662) 218 – 4924 หรือเยี่ยมชม https://www.arts.chula.ac.th/CTFL/

ติดต่อสื่อมวลชน:
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล: Pataraporn.r@chula.ac.th