สยามพิวรรธน์ดําเนินมาตรการรักษาตําแหน่งผู้พัฒนาปลายทางระดับโลกอันดับ 1 จัดสรรงบประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในไตรมาส 4

กรุงเทพฯ 14 ก.ย. 2566บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนํา เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ สยามพารากอน และไอคอนสยาม ประกาศกลยุทธ์ทางธุรกิจตอบสนองนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ หรือ Strategic Pillars เพื่อต่อยอดจุดแข็งของบริษัทในฐานะผู้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอันดับ 1 ของไทย ที่ไร้คู่แข่ง บริษัทวางแผนจะใช้งบประมาณกว่าหนึ่งพันล้านบาท เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมให้ถึง 30 ล้านคนในไตรมาส 4/2566

Siam Piwat retains position as No. 1 global destination developer
Siam Piwat รักษาตําแหน่งผู้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอันดับ 1

นางสาวชดาทิพย์ ชุติมาวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ กล่าวว่า สยามพิวรรธน์ไม่เพียงแต่ช่วยตอกย้ําตําแหน่งของไทย ให้เป็นจุดหมายปลายทางอันดับ 1 ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเป็นเวลานาน แต่ยังได้รับการยอมรับอย่างสูงในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก บริษัทยังมีฐานลูกค้าระดับร่ํารวยที่สุดในไทย ใน 8 เดือนแรกของปี 2566 ห้างสรรพสินค้าของสยามพิวรรธน์ต้อนรับนักท่องเที่ยวรวม 14 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้น 46% จากปี 2565 มียอดใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันอยู่ที่8,500 บาท

สยามพิวรรธน์ได้พัฒนากลยุทธ์ ประกอบด้วย 4 Strategic Pillars ดังนี้

  1. ความเป็นผู้นําในการสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ยอดเยี่ยมและการตอกย้ําความเป็นผู้นําในตลาดค้าปลีกสินค้าหรู: สยามพิวรรธน์จะร่วมมือกับแบรนด์หรูเปิดร้านค้าแบรนด์หรู 20 ร้านใหม่ในไตรมาส 4 ซึ่งหลายแห่งเป็นร้านแรกในไทย บริษัทจะเปิดตัวร้านค้าชั่วคราวและจัดงานเทศกาลระดับโลกร่วมกับ 40 แบรนด์ ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสิ้นปี 2567 ในขณะที่แบรนด์หรูชั้นนําวางแผนขยายพื้นที่ร้านค้าให้ใหญ่ที่สุดเป็น Iconic Store ที่สยามพารากอนและไอคอนสยามในปีหน้า
  2. ความเป็นผู้นําในการจัดงานและ MICE ระดับโลก: สยามพิวรรธน์กําลังทํางานร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อดึงดูดนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักท่องเที่ยวระดับสูง โดย Royal Paragon Hall และ True Icon Hall ได้ถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานและการประชุมระดับโลก 40 งานในปี 2566 ขณะที่มีการจองล่วงหน้าแล้ว 70% สําหรับปี 2567 บริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้จัดงานระดับโลกเพื่อร่วมลงทุนสร้างศูนย์การประชุมใหม่
  3. ความเป็นผู้นําในการส่งเสริมศิลปะไทยและการสถาปนากรุงเทพฯ ให้เป็นศูนย์กลางศิลปะระดับโลก: สยามพิวรรธน์จะร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในการสถาปนากรุงเทพฯ ให้เป็นศูนย์กลางศิลปะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อดึงดูดศิลปินระดับโลกให้เดินทางมาไทย บริษัทยังวางแผนเปิด River Museum ที่ไอคอนสยามให้เป็นพิพิธ