“สวัสดี, ปักกิ่ง!” เปิดตัวการท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนในปักกิ่ง

ปักกิ่ง, วันที่ 9 พฤศจิกายน 2023 — ฤดูใบไม้ร่วงเป็นฤดูที่งดงามที่สุดในปักกิ่ง กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกรุงปักกิ่งได้เปิดตัวซีรีส์ “สวัสดี ปักกิ่ง!” สําหรับชาวต่างชาติที่อยู่และทํางานในปักกิ่ง เพื่อให้พวกเขาได้ประสบการณ์อย่างลึกซึ้งถึงวัฒนธรรมของเมืองนี้ ชาวต่างชาติได้รับเชิญให้สนุกกับความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนและวัฒนธรรมของปักกิ่ง

 

ก่อนวันกลางเดือนแปด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณหนึ่งร้อยคนจากประเทศต่างๆ 39 ประเทศ เข้าร่วมวันประสบการณ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตน ภายใต้ธีม “สนุกกับมรดกทางวัฒนธรรม” กิจกรรมจัดขึ้นในที่พักสมัยราชวงศ์หมิงอายุ 600 ปี แสดงมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนตัวแทนของปักกิ่ง เช่น ละครเป่ยกิ๋ง ดนตรีจิ้งของวัดจี้หัว พิธีชงชา ประติมากรรมสลักหิน และการตัดกระดาษจีน ภายใต้เสียงดนตรีและละครพื้นบ้าน บรรยากาศศิลปะและดนตรีกระจายอยู่ทั่วบริเวณอาคารโบราณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถูกดึงดูดเข้าสู่บรรยากาศนี้

วันครอบครัวมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตน มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 60 คนเด็กและผู้ปกครองจาก 25 ประเทศ ได้สนุกกับกีฬาพื้นบ้านจีน เช่น กังฟู ลูกยาง การเต้นรําลูกปัด และลองใส่เครื่องแต่งกายละครเป่ยกิ๋ง ทดลองงานฝีมือเช่น วาดกระทง วาดกระต่ายน้อย ปั้นรูปปั้นดิน และวาดรูปด้วยน้ําตาล ภายใต้ธีม “กระต่ายน้องที่แสนรัก” เด็กๆ ได้ลองทานอาหารพื้นบ้านปักกิ่ง เช่น เกอจือเหอ และถั่งหูลู การเล่นลูกยางสามารถสร้างเสียง ขนมเกอจือเหอสีสันสวยงาม และขนนกบนลูกปัดมีสีสันมากกว่า 10 สี เป็นทั้งประเพณีและนวัตกรรม เด็กๆ สนุกกับมรดกทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมากและได้เรียนรู้มากมายจากกิจกรรม

เพื่อให้ชาวต่างชาติรักปักกิ่ง เราสามารถเริ่มจากวัฒนธรรมของมัน การจัดกิจกรรม “สวัสดี ปักกิ่ง!” นี้ กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกรุงปักกิ่งหวังว่า มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนและวัฒนธรรมที่ดียิ่งขึ้นสามารถบูรณาการเข้ากับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเข้าประเทศได้มากขึ้น นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถดึงดูดให้เข้ามายังปักกิ่งได้มากขึ้น และวัฒนธรรมของปักกิ่งสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นจากทั่วโลก