สํารวจของ Herbalife เปิดเผยว่ามากกว่าครึ่งของผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพบว่ากลุ่มสนับสนุนมีความสําคัญมากต่อการเดินทางเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา

เฮอร์บาลายฟ์ รัน กลับมาอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน เพื่อเฉลิมฉลองพลังของชุมชนในการสนับสนุนการดําเนินชีวิตที่มีสุขภาพดีและมีกิจกรรม

ฮ่องกง, วันที่ 1 พ.ย. 2566 — เฮอร์บาลายฟ์ ซึ่งเป็นบริษัทด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีที่สุด และชุมชน ได้เปิดเผยผลการสํารวจเรื่อง “พลังของชุมชน” ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พบว่ามากกว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสํารวจ (51%) เห็นว่ากลุ่มสนับสนุนมีความสําคัญมากที่สุดหรือมากในการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี สํารวจยังพบว่า 83% ของผู้ตอบแบบสํารวจได้ดําเนินการตามเป้าหมายด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งไว้ในปีนี้ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่ออยู่ในสภาพสุขภาพที่ดี (66%) และเพื่อปรับปรุงสภาพสุขภาพปัจจุบัน (58%)

ผลการสํารวจพลังของชุมชนเฮอร์บาลายฟ์ในเอเชียแปซิฟิก
ผลการสํารวจพลังของชุมชนเฮอร์บาลายฟ์ในเอเชียแปซิฟิก

การสํารวจดังกล่าวดําเนินการในเดือนสิงหาคมปีนี้ เพื่อศึกษาความสําคัญของการสนับสนุนทางสังคมต่อการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพและมีกิจกรรม โดยสํารวจผู้ตอบแบบสํารวจ 5,500 คนใน 11 ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก – ออสเตรเลีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม.

สํารวจยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่สําคัญที่สุดที่ผู้ตอบแบบสํารวจเห็นว่าได้รับจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มสนับสนุนในการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี:

  • เพิ่มกําลังใจและความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเอง (58%)
  • ขยายขอบเขตมุมมองด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (56%)
  • เป็นเครือข่ายทรัพยากร (54%)

“ผลการสํารวจสอดคล้องกับความเชื่อของเราว่าการมีเครือข่ายสนับสนุนจากชุมชนนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการที่บุคคลจะยังคงมุ่งมั่นต่อการบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพของตน” กล่าวโดย สตีเฟน คอนชี ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและจีนของเฮอร์บาลายฟ์ “เหตุฉะนั้นเราจึงใช้วิธีการอยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อช่วยบุคคลให้ดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพร่วมกับผู้จัดจําหน่ายของเรา เครือข่ายสนับสนุนที่ให้โดยผู้จัดจําหน่ายกับลูกค้าเป็นสิ่งสําคัญในการบรรลุผลลัพธ์ที่ยั่งยืน พวกเขายังดําเนินกิจกรรมกลุ่มออกกําลังกายและคลับสุขาภิบาล เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพและมีกิจกรรมในบรรยากาศที่เป็นมิตร”

เพื่อเฉลิมฉลองพลังของชุมชนในการส่งเสริมการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพและมีกิจกรรม เราจะจัดกิจกรรมเฮอร์บาลายฟ์ รัน เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน เราหวังจะส่งเสริมให้ผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ออกกําลังกายผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและมีส่วนร่วม พร้