หนังสือใหม่จากผู้บุกเบิกการตลาดบัญชีเป้าหมายนําเสนอกรอบการทํางานที่จําเป็นสําหรับความสําเร็จในวงจรการซื้อสมัยใหม่และการชนะบัญชีกลยุทธ์

ลอนดอน และ บอสตัน, 12 ก.ย. 2566 — บริษัทที่ปรึกษาการเติบโต B2B ระดับโลก Momentum ITSMA ยินดีที่จะประกาศวางจําหน่ายหนังสือ ‘The ABM Effect: How to Win, Retain, and Grow Your Most Valuable Clients’

The ABM Effect ให้มุมมองใหม่อย่างถอนรากถอนโคนเกี่ยวกับบทบาทของการขายและการตลาดเมื่อมีลูกค้ากลยุทธ์ โดยสร้างสถานการณ์ที่ทั้งบริษัทและลูกค้าได้ประโยชน์ร่วมกัน

หนังสือเล่มนี้ เขียนโดย Alisha Lyndon ผู้ก่อตั้ง Momentum ITSMA ให้มุมมองใหม่อย่างถอนรากถอนโคนเกี่ยวกับบทบาทของการขายและการตลาดเมื่อมีลูกค้ากลยุทธ์ โดยสร้างสถานการณ์ที่ทั้งบริษัทและลูกค้าได้ประโยชน์ร่วมกัน

Account-Based Marketing (ABM) ไม่เคยมีความสําคัญหรือมีคุณค่ามากไปกว่านี้ รายงาน ABM Benchmark Report ของ Momentum ITSMA ในความร่วมมือกับ The ABM Leadership Alliance แสดงให้เห็นว่า ABM ช่วยให้บริษัทเพิ่มรายได้จากบัญชีต่อปีเฉลี่ย 55% ช่วยขยายความสัมพันธ์กับบัญชีได้ 71% และทําให้ชื่อเสียงภายในบัญชีดีขึ้น 34%

‘The ABM Effect’ รวบรวมประสบการณ์อันยาวนานของ Lyndon เพื่อกําหนดแนวทางชัยชนะที่รวมทีมขายและการตลาดเข้าด้วยกัน ช่วยให้พวกเขาสามารถรักษา คงไว้ และเพิ่มขึ้นซึ่งความสัมพันธ์กับบัญชีกลยุทธ์ ด้วยการดําดิ่งลึกเข้าไปในวงจรการซื้อที่เปลี่ยนแปลงไป หนังสือเล่มนี้เน้นสิ่งที่ทํางานและไม่ทํางาน ให้ผู้อ่านมองเห็นกรอบงานที่ชัดเจนสําหรับการนําทางอย่างมีประสิทธิภาพ

“ABM เกี่ยวกับคน ไม่ใช่เปอร์โซนา มันเกี่ยวกับบัญชี ไม่ใช่ตลาด มันหมายถึงการย้ายโฟกัสของคุณจากการกระจายข่าว ‘ฉันบอกคุณว่าทําไมเราถึงยอดเยี่ยม’ ไปสู่คุณค่าของ ‘เราเห็นปัญหาของคุณและโอกาสในการเติบโต อย่างไรเราจะช่วยคุณไปถึงจุดนั้นได้’ ” Lyndon กล่าว “ผมเขียนหนังสือเล่มนี้สําหรับผู้บริหารและผู้นําด้านการขายและการตลาดเพื่อพัฒนาความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับบทบาทที่พวกเขามีตลอดวงจรการซื้อ วิธีระบุอุปสรรคต่อการซื้อ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าก่อน ระหว่าง และหลังวงจรการซื้อ”

หนังสือเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของ Momentum ITSMA เปิดเผยแนวทางปฏิบัติเพื่อ:

  • จัดการ สนับสนุน และเอื้ออํานวยกระบวนการซื้อของลูกค้า
  • ถอดรหัสวงจรการซื้อที่ซับซ้อนและรู้เวลาที่จะดําเนินการในบัญชี
  • เรียนรู้พฤติกรรมที่จําเป็นในการสร้างความเชื่อมั่นและใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้า
  • ทําให้โฟกัสลูกค้าคมชัดขึ้น นําไปสู่การเติบโต

ด้วยคํานําของ Don Peppers ผู้เขียนร่วมหนังสือ The One to One Future ผู้อ่านจะค้นพบวิธีการสร้างความเชื่อมั่น การใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้า และนําเสนอข้อเสนอที่มีคุณค่าโดยเฉพาะเจาะจงที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

“การตลาดบนพื้นฐานบัญชีจะประสบความสําเร็จได้จริงเมื่อผู้บริหารของบริษัททํางานเป็นทีมเดียวกันที่มีเป้าหมายร่วม แทนที่จะเป็นกลุ่มของแผนกที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเฉพาะตัว โดยส่งต่อความรับผิดชอบของพวกเขาเหมือนกับคบเพลิงจากแผนกหน