หน่วยงานเมืองเซี่ยงไฮ้เปิดตัวคู่มือเพื่อต้อนรับและสนับสนุนชาวต่างชาติ

กรุงเทพฯ, 28 ก.ย. 2566 — รายงานข่าวจาก chinadaily.com.cn:

เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติให้มากขึ้นใน เซี่ยงไฮ้ และช่วยให้พวกเขารวมตัวเข้ากับเมืองได้ดีขึ้น หน่วยงานเทศบาล เซี่ยงไฮ้ ได้ออกคู่มือบริการนานาชาติ เพื่อให้ข้อมูลนโยบายและบริการท้องถิ่นแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ เมื่อวันพฤหัสบดี

พิธีเปิดตัว International Services Shanghai จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 [ภาพที่ให้กับ chinadaily.com.cn]
พิธีเปิดตัว International Services Shanghai จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566 [ภาพที่ให้กับ chinadaily.com.cn]

คู่มือฉบับนี้ จัดทําโดยสํานักงานการต่างประเทศของรัฐบาลเทศบาล เซี่ยงไฮ้ ร่วมมือกับสมาคมมิตรภาพประชาชนเซี่ยงไฮ้กับชาวต่างชาติ ให้ข้อมูลอย่างครอบคลุมสําหรับผู้มาใหม่และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่มานานแล้ว เกี่ยวกับด้านต่างๆ ในชีวิตประจําวันใน เซี่ยงไฮ้

คู่มือฉบับนี้ มุ่งหวังที่จะเป็นคู่มือกระเป๋าสะพายและ “หนังสือเดินทางเล่มที่สอง” สําหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ ประกอบด้วยส่วนสี่ส่วน ได้แก่ สาระสําคัญของ เซี่ยงไฮ้ การใช้ชีวิตใน เซี่ยงไฮ้ การสํารวจ เซี่ยงไฮ้ และไดเร็กทอรี่บริการ

ส่วน “การใช้ชีวิตใน เซี่ยงไฮ้” แนะนําข้อมูล รวมถึงขั้นตอนการบริหารสําคัญตั้งแต่เดินทางมาถึง แอปมือถือที่มีประโยชน์ การขนส่งสาธารณะ ที่พักอาศัย การศึกษา การดูแลสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน และวันหยุดราชการ

ในส่วน “การสํารวจ เซี่ยงไฮ้” มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทางวัฒนธรรม นิทรรศการและงานอีเวนต์นานาชาติ การช้อปปิ้ง สถานที่สําคัญ และอาหารพื้นเมือง เป็นต้น

คู่มือฉบับนี้ ซึ่งรวบรวมมุมมองและข้อเสนอแนะจากชาวต่างชาติจํานวนมาก มีภาพประกอบประมาณ 40 ภาพ และมี QR code จํานวน 36 รหัส ซึ่งเชื่อมโยงผู้ใช้ไปยังข้อมูลบริการและคําแนะนํารายละเอียด

กง ฟู‘อัน ผู้อํานวยการสํานักงานการต่างประเทศของรัฐบาลเทศบาล เซี่ยงไฮ้ และรองประธานบริหารสมาคมมิตรภาพประชาชนเซี่ยงไฮ้กับชาวต่างชาติ กล่าวว่า ชาวต่างชาติเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าในชุมชนและพวกเขามีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาเมือง

“พวกเรามุ่งมั่นที่จะสร้าง เซี่ยงไฮ้ ให้เป็นศูนย์กลางบุคลากรระดับโลกที่คนจากทุกมุมโลกสามารถมารวมตัวกันและเจริญรุ่งเรืองได้ พวกเราจะคงแนะนําบริการและมาตรการเพื่อให้บริการอย่างตั้งใจเพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายและประสบความสําเร็จในอาชีพการงานที่นี่”

นาตาชา ทารัสกอง จาก ฝรั่งเศส ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ใน เซี่ยงไฮ้ ที่รู้สึกเหมือนบ้านมาสิบปีแล้ว กล่าวว่าชีวิตใน เซี่ยงไฮ้ ในฐานะชาวต่างชาตินั้นง่ายและปลอดภัย

การศึกษาและการรักษาพยาบาลคุณภาพสูงยังเป็นเหตุผลที่แม่สามคนนี้เลือกที่จะอยู่ใน เซี่ยงไฮ้