หันหนานเป็นเจ้าภาพกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เชิญชวนให้ร่วมมือทางธุรกิจ

ไห่หนาน, ประเทศจีน, 18 ก.ย. 2566 – คณะผู้แทนจาก ไห่หนาน, ท่าเรือการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน, เดินทางเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอย่างประสบความสําเร็จ สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 17 กันยายน ตลอดการเยือน คณะผู้แทนได้มีการเจรจาทางเศรษฐกิจและการค้าหลายครั้ง จัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน และออกพันธบัตรต่างประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวของ ไห่หนาน ในการขยายการเปิดกว้างระดับสูง ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ ไห่หนาน แถลง

ฮ่องกง ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งการลงทุนต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดของ ไห่หนาน เท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในคู่ค้าที่สําคัญที่สุดด้วย ในระหว่างการเยือน ฮ่องกง ไห่หนาน ได้จัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ โดยที่ Haikou Fullsing Internet Industrial Park ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทและสถาบัน 5 แห่ง ในการประชุมระหว่าง John Lee Ka-chiu หัวหน้าผู้บริหารของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และ Liu Xiaoming ผู้ว่าการมณฑล ไห่หนาน John Lee Ka-chiu กล่าวว่า อุตสาหกรรมบริการมืออาชีพด้านการบัญชี การเงิน กฎหมาย และนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ ฮ่องกง มีบุคลากรที่มีความสามารถอย่างเหลือเฟือ อุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถให้การสนับสนุนการพัฒนาท่าเรือการค้าเสรีของ ไห่หนาน ได้ พร้อมกับมอบโอกาสในการพัฒนาที่กว้างขวางยิ่งขึ้นให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการของ ฮ่องกง

ระหว่างการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คณะผู้แทนจาก ไห่หนาน จัดงาน “ท่าเรือการค้าเสรีจีนไห่หนาน – การประชุมเพื่อการประชาสัมพันธ์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์” มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายท่าเรือการค้าเสรีของ ไห่หนาน เน้นย้ําความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพสูง สนับสนุนให้บริษัทสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลงทุนและจัดตั้งธุรกิจใน ไห่หนาน และส่งเสริมความร่วมมือในหลายสาขา รวมถึงเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และเทคโนโลยี ระหว่างสองภูมิภาค

ระหว่างการเยือน มณฑลไห่หนาน ได้กําหนดราคาหน้าตั๋วสําหรับพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นสกุลเงินหยวนต่างประเทศประจําปี 2566 ใน ฮ่องกง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,000 ล้านหยวน เงินทุนที่ระดมมาได้จะถูกลงทุนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพ การศึกษา การอนุรักษ์ทางทะเล การตรวจติดตามและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองทรัพยากรสิ่งมีชีวิต