ห้องปฏิบัติการพีแอร์ ฟาบร์ เข้าซื้อ Vertical Bio และยาที่มีศักยภาพในการรักษาเป้าหมายโดยเฉพาะสําหรับผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กที่มีการเปลี่ยนแปลง MET

CASTRES, ฝรั่งเศส และ เบเซิล, สวิตเซอร์แลนด์, 12 ก.ย. 2566 — Pierre Fabre Laboratories, บริษัทเภสัชกรรมและเครื่องสําอางผิวหนังชาวฝรั่งเศส ได้ประกาศการได้มาซึ่ง Vertical Bio AG ผู้พัฒนาการรักษาโรคมะเร็งรูปแบบใหม่ การได้มาซึ่งบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพเป็นครั้งแรกนี้ ทําให้ Pierre Fabre Laboratories สามารถเพิ่ม VERT-002 เข้าสู่ไปป์ไลน์การค้นพบทางด้านมะเร็งวิทยาของบริษัท รายละเอียดของข้อตกลงไม่ได้เปิดเผย

Vertical Bio ก่อตั้งโดย Versant Ventures และเริ่มต้นจาก Ridgeline Discovery Engine ของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ใน เบเซิล, สวิตเซอร์แลนด์ โดยอาศัยความสามารถทางชีววิทยาของ Ridgeline, Vertical Bio พัฒนา VERT-002 ผ่านการศึกษาก่อนคลินิกและเข้าสู่การยื่นเสนอ IND

การศึกษาครั้งแรกในมนุษย์คาดว่าจะเริ่มในปี 2024

การได้มาซึ่งบริษัทนี้ทําให้ Pierre Fabre Laboratories สามารถเสริมสร้างพอร์ตโฟลิโอ R&D ด้านมะเร็งวิทยาแม่นยําได้มากขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ที่กําลังจะเข้าสู่การพัฒนาคลินิก สอดคล้องกับกลยุทธ์นวัตกรรมของกลุ่ม บริษัทได้กําหนดมะเร็งวิทยาเป็นความสําคัญสูงสุดทางการแพทย์ และจัดสรรงบประมาณ R&D ประจําปีประมาณ 80% ให้กับสาขานี้ ในปี 2022 รายได้จากธุรกิจมะเร็งวิทยาของบริษัทมีมูลค่า 467 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 221% เมื่อเทียบกับรายได้ในปี 2019

Pierre Fabre Laboratories มีประวัติยาวนานในการรักษามะเร็งปอดมาตั้งแต่ทศวรรษ 1990 ด้วยการเปิดตัวเคมีบําบัดตัวแรกของบริษัท เมื่อต้นปีนี้ บริษัทได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ Scorpion Therapeutics เพื่อร่วมพัฒนาและจําหน่ายผลิตภัณฑ์สองรายการสําหรับผู้ป่วย NSCLC ที่มีการกลายพันธุ์ EGFR และผ่านความร่วมมือระยะยาวกับ Pfizer บริษัทคาดว่าจะสามารถเพิ่มศักยภาพโครงการพัฒนาคลินิกที่สัญญาณหวังดีใน NSCLC

เรารู้สึกตื่นเต้นกับการได้มาซึ่งบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพแห่งนี้ และการเพิ่ม VERT-002 เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอวิจัยและพัฒนาของเราในมะเร็งปอด การได้มาซึ่งบริษัทนี้เป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราในการลงทุนค้นพบและพัฒนาการรักษาแบบนวัตกรรมในมะเร็งวิทยาแม่นยํา” กล่าวโดย Eric Ducournau ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Pierre Fabre Laboratories

“เราภูมิใจกับความคืบหน้าอย่างรวดเร็วที่ Vertical Bio ทําได้ในการพัฒนาตัวยับยั้งหลักของบริษัท ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ที่มีศักยภาพสําหรับผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดไม่จําเพาะเซลล์ที่รักษายาก” กล่าวโดย Alex Mayweg, Ph.D. ประธานของ Vertical Bio และกรรมการผู้จัดการของ Versant “Pierre Fabre Laboratories เป็นพันธมิตรที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการนํา VERT-002 เข้าสู่คลินิก และเรารอคอยความก้าวหน้าต่อเนื่องของโมเลกุลที่แตกต่างนี้”

เกี่ยวกับ VERT-002

VERT-002 เป็นยาตัวยับยั้ง c-MET ที่นําไปสู่การสลายตัวของมัน มีศักยภาพเป็นตัวเลือกที่เหนือกว่าในกลุ่มยา สําหรับผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนแปลง MET รวมถึงกรณีดื้อยา

VERT-002 กําลังจะสิ้นสุดการศึกษาก่อนยื่น IND และ Vertical Bio คาดว่าจะเริ่มการศึกษาครั้งแรกในมนุษย์ในปี 2024

เกี่ยวกับ Pierre Fabre Laboratories

Pierre Fabre Laboratories เป็นบริษัทเภสัชกรรมและผลิตภัณฑ์ความ