ฮันนี่เวลล์จะร่วมมือกับ SK E&S ในการนําเทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอนไปใช้ทั่วเกาหลีและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เดส เพลนส์, อิลลินอยส์, 28 ก.ย. 2566 — Honeywell เพิ่งประกาศ ความร่วมมือกับ SK E&S บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท SK ของเกาหลี เพื่อติดตั้งเทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอนของ Honeywell เพื่อช่วยให้ SK สามารถเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในเกาหลีและส่วนอื่นๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

Honeywell To Collaborate With SK E&S To Deploy Carbon Capture Technology Across Korea And Southeast Asia
Honeywell ร่วมมือกับ SK E&S เพื่อติดตั้งเทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอนทั่วเกาหลีและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

SK และ Honeywell กําลังติดตั้งระบบกักเก็บคาร์บอนขั้นสูงโดยใช้ตัวทําละลาย (Advanced Solvent Carbon Capture – ASCC) ของ Honeywell UOP ที่โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของ SK E&S เพื่อแสดงให้เห็นบทบาทสําคัญของการกักเก็บคาร์บอนในการลดคาร์บอนในอุตสาหกรรมที่ยากต่อการลดคาร์บอน เช่น การผลิตไฟฟ้า การผลิตเหล็ก ปูนซีเมนต์ และเคมีภัณฑ์ เทคโนโลยีของ Honeywell เป็นองค์ประกอบสําคัญของการมุ่งสู่การสร้างพอร์ตโฟลิโอโซลูชันที่ยั่งยืนเพื่อนําเสนอให้กับลูกค้าของ SK E&S ในฐานะผู้ริเริ่มต้นแรกๆ ด้านความยั่งยืนในเกาหลี

เทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอนขั้นสูงโดยใช้ตัวทําละลายของ Honeywell ถูกออกแบบมาเฉพาะสําหรับการประยุกต์ใช้กับไอเสียหลังการเผาไหม้ ซึ่งสามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 95%1 เทคโนโลยีนี้สามารถติดตั้งเพิ่มเติมในโรงงานที่มีอยู่แล้วหรือรวมเป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งใหม่

“การร่วมมือกันในเกาหลีเพื่อติดตั้งเทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอนขั้นสูงโดยใช้ตัวทําละลายของ Honeywell จะเสริมสร้างพอร์ตโฟลิโอโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรของ SK E&S เพื่อลดคาร์บอนทั้งในสินทรัพย์ของ SK E&S และในอนาคตสินทรัพย์ของลูกค้าของเรา เนื่องจากเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําในการลดคาร์บอนของเกาหลีและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ทีบี ชา หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีเน็ตศูนย์ที่ SK E&S กล่าว “เรามองหาการร่วมมือกับ Honeywell เพื่อแสดงระบบกักเก็บหลังการเผาไหม้ที่มีการแข่งขันได้และน่าเชื่อถือสําหรับการติดตั้งอย่างกว้างขวาง”

“การทํางานร่วมกับ SK E&S จะแสดงเทคโนโลยี ASCC ที่พร้อมใช้งานแล้วของ Honeywell เพื่อช่วยลดคาร์บอนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของการเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยรวม” แบร์รี เกลิคแมน รองประธานและผู้จัดการทั่วไป Honeywell Sustainable Technology Solutions กล่าว “ความร่วมมือนี้เป็นหลักสําคัญในการแสดงเทคโนโลยีกักเก็บหลังการเผาไหม้ในการประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ซึ่งทําให้ Honeywell สามารถแสดงเทคโนโลยีขั้นสูงและความสามารถในการจัดหาอุปกรณ์แบบมอดูลาร์ของบริษัท”

Honeywell เป็นผู้นําการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่าศตวรรษ Honeywell มุ่งมั่นที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในการดําเนินงานและสถานประกอบการภายในปี 2578 ความมุ่งมั่นนี้สร้างบนพื้นฐานของบันทึกการลดความเข้มข้นของแก๊สเรือนกระจกในการดําเนินงานและสถานประกอบการของบริษัทอย่างมาก ตลอดจ