เครดิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.53 และกําไรของ BRI พุ่งสูงถึง 44.21 ล้านรูปยะใน 9 เดือน

กรุงเทพฯ, ไทย, วันที่ 1 พฤศจิกายน 2023 — แม้ว่าจะมีความท้าทายทางเศรษฐกิจระดับโลก แต่สินทรัพย์ของ ธนาคารรัฐวิสาหกิจอินโดนีเซีย (บริษัทมหาชนจํากัด) (IDX: BBRI) เติบโตขึ้น 9.93% เป็น IDR 1,851.97 ล้านล้าน กําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 12.47% เป็น IDR 44.21 ล้านล้าน และการให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น 12.53% เป็น IDR 1,250.72 ล้านล้าน ใน 9 เดือนแรกของปี 2023.

Credit Surges by 12.53%, BRI’s Profit Soars to IDR 44.21 Trillion in 9 Months
Credit Surges by 12.53%, BRI’s Profit Soars to IDR 44.21 Trillion in 9 Months

สินเชื่อทั้งหมดของ BRI เติบโตขึ้น สินเชื่อสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น 11.01% จาก IDR 935.86 ล้านล้าน ในไตรมาสที่ 3 ปี 2022 เป็น IDR 1,038.90 ล้านล้าน ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023 คิดเป็นสัดส่วน 83.06% ของสินเชื่อรวม

นอกจากนี้ ความมุ่งมั่นของธนาคารต่อหลักการ ESG ปรากฏผ่านการเติบโตของสินเชื่อเกี่ยวกับ ESG ร้อยละ 11.89 เป็น IDR 750.91 ล้านล้าน คิดเป็นสัดส่วน 66.1% ของสินเชื่อรวม การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพลดอัตราสินเชื่อต่อความเสี่ยงเหลือ 13.80% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023 การรักษาคุณภาพสินเชื่อลดต้นทุนดอกเบี้ยสูญเป็น 2.44% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023 กับอัตราการคุ้มครองสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เท่ากับ 228.65%

“BRI มีการเติบโตร้อยละ 13.21 รวมเป็น IDR 1,290.29 ล้านล้าน ในการเก็บเงินฝากจากบุคคลที่สาม โดยเฉพาะจากเงินฝากต้นทุนต่ําร้อยละ 63.64 หรือ IDR 821.14 ล้านล้าน ผ่านการพัฒนาความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสายความสัมพันธ์โดยใช้ Qlola รวมถึงการจัดการเงินสด การค้าระหว่างประเทศ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการลงทุน และแดชบอร์ดทางการเงิน” อธิบายจากนายสุนาร์โซ

รายได้จากการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.19 เป็น IDR 15.56 ล้านล้าน ขับเคลื่อนด้วยการเติบโตร้อยละ 66.87 ประจําปีของธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน BRImo Super Apps บริการผู้ใช้ 29.8 ล้านคน ส่วน AgenBRILink มีเอเยนต์ 698,000 คน และมูลค่าธุรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.97 เป็น IDR 1.040 ล้านล้าน ยังส่งเสริมรายได้จากการคิดค่าธรรมเนียม นอกจากนี้ การเปลี่ยนผ่านดิจิทัลของ BRI เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานลดอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้จาก 68.36% เป็น 68.07% และอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้จาก 42.55% เป็น 41.28%

อัตราสินเชื่อต่อฝากยังคงอยู่ที่ 87.76% ในขณะที่อัตราส่วนเงินทุนขั้นพื้นฐานต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ 27.48% ซึ่งรองรับการบริหารความเสี่ยงของ BRI และสนับสนุนการเติบโตในบริการทางการเงินและการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายสุนาร์โซยังเน้นย้ําถึงกลยุทธ์คู่ของ BRI: สนับสนุนลูกค้าปัจจุบันและขยายตัวในภาคระดับมิคโคร โดย “เดซา BRIlian” (หมู่บ้าน BRIlian) ได้สนับสนุนหมู่บ้าน 2,843 แห่ง และโครงการ “Klasterku Hidupku” (กลุ่มของฉัน ชีวิตของฉัน) ส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ 18,685 กลุ่ม นอกจากนี้ บริษัทรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทสําคัญ 54 แห่งได้สนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากกว่า 400,000 แห่ง รวมถึงโครงการถือหุ้นระดับมิคโคที่รวมลูกค้ามากกว่า 37.3 ล้านราย

“เรามั่นใจว่าปี 2023 จะสิ้นสุดลงด้วยผลการ