เทคโนโลยีการแยกสัญญาณของ NOVOSENSE จะช่วยแก้ปัญหาด้านพลังงานได้ง่าย

กรุงเทพฯ, 20 ก.ย. 2566 — ตามรายงาน Digital Isolator Market With COVID-19 Impact Analysis Global Forecast to 2026 ของ Markets and Markets ส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์ตัวแยกสัญญาณดิจิทัลของ NOVOSENSE เพิ่มขึ้นเป็นปีที่สามติดต่อกัน ชิปแยกสัญญาณของ NOVOSENSE อยู่บนเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบแคปาซิทีฟ ซึ่งใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส Adaptive OOK® ที่ได้รับสิทธิบัตร ซึ่งมีการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าต่ําและอัตราความผิดพลาดของบิตต่ํา ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์แยกสัญญาณในการต้านทานการรบกวนแบบชั่วครู่ร่วม (CMTI) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าทั้งหมดต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ แหล่งจ่ายไฟทั่วไปรวมถึง แหล่งจ่ายไฟคงที่ที่ควบคุมแรงดัน แหล่งจ่ายไฟสวิตชิ่ง แหล่งจ่ายไฟอินเวอร์เตอร์ แหล่งจ่ายไฟความถี่ผันแปร และแหล่งจ่ายไฟสํารองฉุกเฉิน แหล่งจ่ายไฟส่วนใหญ่ต้องใช้อุปกรณ์แยกสัญญาณเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และบุคคล เนื่องจากใช้เทคโนโลยีการแยกสัญญาณที่แตกต่างกัน ผลการแยกสัญญาณจึงแตกต่างกันด้วย ดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์แยกสัญญาณควรส่งเสริมข้อดีและหลีกเลี่ยงข้อเสีย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพระบบที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

NOVOSENSE มีผลิตภัณฑ์แยกสัญญาณหลากหลายประเภท รวมถึง ตัวแยกสัญญาณดิจิทัล ตัวขับเร้าที่แยกสัญญาณ ตัวขยายแรงดัน/กระแสที่แยกสัญญาณ ทรานซีฟเวอร์ CAN ที่แยกสัญญาณ ในส่วนของตัวขับเร้า ไม่ว่าจะเป็น MOS, IGBT หรือ SiC NOVOSENSE มีผลิตภัณฑ์แยกสัญญาณที่ตรงกับความต้องการ สําหรับการสุ่มตัวอย่าง มีทั้งตัวขยายสัญญาณปฏิบัติการแยกสัญญาณแบบอนาล็อกเอาต์พุตและเอดีซีแยกสัญญาณเอาต์พุตดิจิทัล ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการอัตราการสุ่มตัวอย่างและความแม่นยําในการสุ่มตัวอย่างในสถานการณ์ประยุกต์ใช้งานต่างๆ ในแง่ของอินเทอร์เฟซ NOVOSENSE มีอินเทอร์เฟซ I2C แยกสัญญาณหลากหลายรูปแบบ และผลิตภัณฑ์อินเทอร์เฟซ RS485 หรือ CAN ซึ่งสามารถให้การแก้ปัญหาแบบครบวงจรแก่ลูกค้าในการออกแบบแหล่งจ่ายไฟ