เที่ยวต่างประเทศของ Moutai: สร้างสะพานวัฒนธรรมและส่งเสริมความยั่งยืนอย่าง “Mei” ในการเดินทางที่น่าตื่นเต้น

เรนไห่, จีน, พฤศจิกายน 9, 2023 — ในเดือนกันยายน 2023 Kweichow Moutai Group (“Moutai” หรือ “กลุ่มบริษัท”) ได้นําวัฒนธรรมเครื่องดื่มของจีนไปสู่สากลด้วยการเดินทาง “Xie Mei” ของตน การเดินทางครั้งนี้ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งในการสนทนาเรื่องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ได้สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามนิรันดรของวัฒนธรรมเครื่องดื่มดั้งเดิมของจีน

ภายใต้กลยุทธ์ “หนึ่งเกม” ของกลุ่มบริษัทที่มุ่งผนวกตลาดระหว่างประเทศและภายในประเทศ และประสานการตลาดสินค้า ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการสื่อสารทางวัฒนธรรมระหว่างตลาดต่างๆ Moutai ได้เริ่มการเดินทางสากลด้วยจุดหมายสําคัญในญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร ภายใน 11 วันพวกเขาได้จัดงานมากกว่า 40 งาน โดยแต่ละงานมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ของเครื่องดื่มแบบดั้งเดิมของจีนและปรัชญา “Mei” กับโลก


การเดินทางของ Moutai เริ่มต้นที่ญี่ปุ่นด้วยการเปิดศูนย์วัฒนธรรมในเขตกินซะของโตเกียว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นทางวัฒนธรรมใหม่ของแบรนด์ จากนั้นการเดินทางก็เดินทางต่อไปยังปารีส เพื่อขยายฐานการปรากฏตัวในโลกผ่านการพัฒนาวัฒนธรรมสินค้าและการให้บริการ ลอนดอนเป็นจุดสิ้นสุดของการเดินทาง โดย Moutai ได้มีส่วนร่วมในการสนทนากับเพื่อนร่วมงานระดับโลก ซึ่งนําไปสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในเรื่องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

แนวคิด “Mei” ของ Moutai ยกระดับความหมายของความงามให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นต่อชีวิตและความตั้งใจทางวัฒนธรรม ที่ลอนดอน Moutai ได้จัดกิจกรรม Global Spirits T3 Dialogue ซึ่งมีการสนทนาเกี่ยวกับการผสมผสานระหว่างมรดกและนวัตกรรมกับวิสัยทัศน์ที่ยั่งยืนสําหรับอนาคต ประธานกรรมการดิง ซิ่อนจวนของกลุ่มบริษัทได้อธิบายถึงความสอดคล้องระหว่างมรดกของ Moutai กับความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการยกระดับประสบการณ์มนุษย์

Moutai ได้แสดงถึงมรดกทางประวัติศาสตร์และศิลปะผ่านการจัดงานมหกรรมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีตั้งแต่นิทรรศการศิลปะ งานอาหารที่มีแนวคิดตามละครโอเปร่า และแมตช์โต๊ะเทนนิสสังสรรค์ ที่งาน “คืนพบปะ” ที่จัดขึ้นในปารีส Moutai ได้ผสมผสานวัฒนธรรมจีนและฝรั่งเศสอย่างลงตัว โดยผสานศิลปะเครื่องดื่มขั้นดีกับความงดงามของโอเปร่าและอาหารฝรั่งเศสคับคั่ง

Moutai กําลังขยายฐานวัฒนธรรมสากลอย่างต่อเนื่องผ่านทางดิจิทัลและสถานที่ต่างๆ เพื่อดึงดูดผู้บริโภคทั่วโลก การใช้ศูนย์วัฒนธรรมระหว่างประเทศ องค์กรการค้า และแพลตฟอร์มดิจิทัล ได้สร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับผู้บริโภคทั่วโลก ซึ่งขยายฐานวัฒนธรรมเครื่องดื่มของจีนสู่เวทีโลก

สิ่งที่น่าสนใจคือการแสดงขวดเครื่องดื่ม Moutai สมัย 1950 ซึ่งแสดงถึงอดีตอันรุ่งโรจน์ของแบรนด์และความมุ