“เพื่อนสัมพันธ์ ชานตงที่น่าจดจํา” งานเสนอตัว 2023 ในกรุงปักกิ่งเปิดตัว

เว่ยไห่, จีน, พฤศจิกายน 12, 2023 รายงานจาก dzwww.com: 

พิธีเปิดงาน “เว่ยไห่เป็นมิตร สินค้าเว่ยไห่ยอดเยี่ยม” ปี 2023 ในกรุงเทพฯ ได้จัดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 10 พฤศจิกายน ณ ศูนย์นิทรรศการกรุงเทพฯ มีแขกมากกว่า 500 คนจากหลากหลายสาขา และนักข่าวจีนและต่างประเทศเกือบ 200 คนเข้าร่วมงานเพื่อสํารวจความน่าสนใจของ “เว่ยไห่เป็นมิตร” และความโดดเด่นของ “สินค้าเว่ยไห่ยอดเยี่ยม”

photo 1
photo 1

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เว่ยไห่ได้พัฒนาภาพลักษณ์ของภูมิภาคอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและสินค้า “เว่ยไห่เป็นมิตร สินค้าเว่ยไห่ยอดเยี่ยม” ได้กลายเป็นบัตรประจําตัวที่โดดเด่นของเว่ยไห่สําหรับการพัฒนาคุณภาพอย่างสูง บัตรประจําตัวนี้มีรากฐานลึกซึ้งในมรดกทางวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินฉีหลู แสดงให้เห็นพลังสร้างสรรค์และนวัตกรรม สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพอย่างไม่ลดละ และแสดงถึงความมั่นใจและความน่าสนใจของการเปิดกว้างและรวมศูนย์

ในการกล่าวสุนทรพจน์ของตน Caroline Elizabeth Wilson ทูตสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน และ Deng Xiaogang รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและชนบท ได้กล่าวขอบคุณงานนิทรรศการนี้ที่แสดงถึงความเอื้ออาทรและสินค้าที่ดีเยี่ยมของเว่ยไห่ และเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานให้ใช้โอกาสนี้เพื่อเพิ่มการสื่อสาร ส่งเสริมความร่วมมือ และเพิ่มการรับรู้และอิทธิพลของ “เว่ยไห่เป็นมิตร สินค้าเว่ยไห่ยอดเยี่ยม” ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

photo 2
photo 2

งานนิทรรศการนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากแขกและบริษัทที่เข้าร่วม บางแขกต่างชาติได้แสดงความคิดเห็นว่า เว่ยไห่เป็นสถานที่ที่สวยงามและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา พวกเขาเชื่อว่างานนี้ได้แสดงความประทับใจและโอกาสร่วมมือมากมาย ทําให้พวกเขาได้ประสบการณ์ความรับผิดชอบและความเอื้ออาทรของเว่ยไห่โดยตรง “คําขวัญ ‘เว่ยไห่เป็นมิตร สินค้าเว่ยไห่ยอดเยี่ยม’ ได้ทําให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นในการร่วมมือ” นอกจากนี้ บริษัทที่เข้าร่วมบางแห่งกล่าวว่า ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจถดถอยปัจจุบัน เว่ยไห่ได้ก้าวข้างหน้าในการจัดตั้งกําลังร่วมกันเพื่อมาประชาสัมพันธ์และขายสินค้าในกรุงเทพฯ การกระทํานี้จะสามารถสร้างขวัญและกําลังใจ และแน่นอนว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการบริโภคและกระตุ้นเศรษฐกิจ

งานนี้จัดขึ้นโดยรัฐบาลประชาชนมณฑลเว่ยไห่ และจะดําเนินไปจนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน รวมถึงพิธีเปิดงาน กิจกรรมพิเศษ นิทรรศการผลงาน และการขายสินค้า ผ่านกิจกรรมการนําเสนออย่างลึกซึ้ง นิทรรศการ และการขายสินค้า มุ่งเน้นแสดงถึงความสําเร็จของแบรนด์ “เว่ยไห่เป็นมิตร สินค้าเว่ยไห่ยอดเยี่ยม” และให้แขกทั้งในและต่างประเทศได้ประสบการณ์ความเอื้ออาท