เราติดอยู่ใน ‘ฟองการเดินทาง’ หรือไม่? การสํารวจทั่วโลกเปิดเผยพฤติกรรมการเดินทาง

  • การสํารวจระดับนานาชาติของ YouGov ที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 17,500 คนจาก 15 ประเทศทั่วโลก เปิดเผยว่าเกือบสองในสามของนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสําคัญกับการเดินทางไปยังสถานที่ที่เพื่อนและครอบครัวของพวกเขาเคยไปมาแล้ว ซึ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเกินพอดีในบางสถานที่ และทิ้งปล่อยให้ปลายทางอื่นๆ ยังคงไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
  • นักท่องเที่ยวร้อยละ 66 เชื่อว่าการเดินทางไปยังสถานที่ที่คุ้นเคยนั้นสําคัญ โดยมีผู้ตอบแบบสํารวจเกือบครึ่งรู้สึกไม่สบายใจที่จะเดินทางไปยังสถานที่ที่พวกเขารู้จักน้อย
  • อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ที่เดินทางไปยังปลายทางใหม่ๆ ร้อยละ 83 เห็นด้วยว่าพวกเขากลับมาพร้อมมุมมองที่เปลี่ยนแปลงหรือกว้างขวางขึ้น

ริยาด, 26 ก.ย. 2566 – นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศมีแนวโน้มที่จะไม่คํานึงถึงการสํารวจปลายทางการท่องเที่ยวที่ไม่คุ้นเคย โดยเลือกที่จะเดินทางไปยังสถานที่ที่พวกเขาคุ้นเคยมากกว่า ตามผลการสํารวจระดับนานาชาติของ YouGov ที่เผยแพร่ในวันนี้

 

ARE WE STUCK IN A ‘TRAVEL BUBBLE’? TRAVEL HABITS EXPOSED IN GLOBAL SURVEY

ARE WE STUCK IN A ‘TRAVEL BUBBLE’? TRAVEL HABITS EXPOSED IN GLOBAL SURVEY

 

การสํารวจของ YouGov ที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 17,500 คน ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งซาอุดีอาระเบียและเผยแพร่ก่อนวันท่องเที่ยวโลกในปีนี้ที่ ริยาด ดําเนินการใน 15 ประเทศทั่ว เอเชีย, แอฟริกา, อเมริกา, ยุโรป และ ตะวันออกกลาง ผลการศึกษาเปิดเผยว่า ร้อยละ 66 ของนักท่องเที่ยวชอบเดินทางไปยังประเทศที่คุ้นเคย ในขณะที่ร้อยละ 67 มักจะเดินทางไปยังปลายทางที่พวกเขาเคยไปมาก่อนหรือได้ยินมาจากเครือข่าย เช่น ครอบครัวและเพื่อน

มีความแตกต่างบางประการในผลการศึกษาระดับโลก นักท่องเที่ยวจากประเทศตะวันออกกลางร้อยละ 90 เห็นว่าความคุ้นเคยกับปลายทางเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจเดินทาง ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ (ร้อยละ 62), ฝรั่งเศส (ร้อยละ 75), จีน (ร้อยละ 68) และญี่ปุ่น (ร้อยละ 74) รู้สึกสบายใจมากขึ้นที่จะเดินทางไปยังสถานที่ที่พวกเขารู้จักน้อยกว่า

ผลกระทบต่อปลายทางที่มีภาคการท่องเที่ยวกําลังพัฒนาที่มีงบประมาณส่งเสริมการตลาดระดับนานาชาติน้อยกว่า คือ พวกเขาจะขาดความสามารถในการสร้างความคุ้นเคยซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับผู้คนเมื่อเลือกสถานที่ที่จะเดินทางไป ในทางกลับกัน สําหรับปลายทางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากขึ้น ความท้าทายของพวกเขาคือการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกจากสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมและเข้าสู่ภูมิภาคที่เป็นที่รู้จักน้อยกว่าของพวกเขา

สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าที่พบว่าร้อยละ 80 ของนักท่องเที่ยวเดินทางไปเพียง 10% ของปลายทางการท่องเที่ยวทั่วโลก[1] ผลการสํารวจที่เด่นชัดนี้ไม่เพียงเน้นย้ําความชอบของนักท่องเที่ยวสําหรับปลายทางที่คุ้นเคย แต่ยังเปิดเผยถึงความจ