เอฟบีไอโคแอคทีฟลุกหาพาร์ทเนอร์ธุรกิจในสหรัฐอเมริกา เสนอ “ฮาย-สเปอร์มิไดน์” ชโลเรลลาสุขภาพเสริมเพื่อตอบสนองตลาดสหรัฐ

ไทเป, วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 — FEBICO เป็นผู้ผลิตไมโครอัลแก่อินทรีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย และได้จัดจําหน่ายไปยังมากกว่า 60 ประเทศตั้งแต่ปี 2533 ปัจจุบัน FEBICO กลายเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีไมโครอัลแก่ และนําพาพลังของไมโครอัลแก่ไปสู่ระดับใหม่

Chlorella และ spermidine มีความเกี่ยวข้องกันในการส่งเสริมผลต่อการต้านวัยรุ่น สเปอร์มิดีนที่พบใน Chlorella สนับสนุนการย่อยสลายเซลล์อย่างอัตโนมัติ ซึ่งเป็นกระบวนการกําจัดองค์ประกอบเซลล์ที่เสียหาย ในขณะที่ Chlorella เองก็เป็นแหล่งที่มาของสารประกอบนี้ตามธรรมชาติ ทั้งสองสามารถช่วยรักษาสภาพสุขภาพเซลล์โดยรวม ชะลอกระบวนการวัยรุ่น และเพิ่มอายุขัยได้

นายซี.ซี.เฉียว ผู้อํานวยการสมาคมพฤกษาวิทยาไทย ซึ่งมักถูกเรียกว่า “บิดาแห่งไมโครอัลแก่” อธิบายว่า spermidine พบได้ตามธรรมชาติในอวัยวะสืบพันธุ์และรังไข่ของมนุษย์ ผ่านการสังเคราะห์ DNA spermidine สามารถให้ความคุ้มกันต่อรังสี แก้ปัญหาดิออกซิน และป้องกันการกลายพันธุ์ของยีนซึ่งอาจนําไปสู่การเกิดเด็กที่มีร่างกายผิดปกติ

อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคควรระวังในการเลือกแหล่งที่มาของเสริมอาหารไมโครอัลแก่ สภาพแวดล้อมที่ใช้เลี้ยงไมโครอัลแก่มีบทบาทสําคัญต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัทผู้ผลิตเสริมอาหารไมโครอัลแก่หลายแห่งมักเลือกใช้ผงไมโครอัลแก่ราคาถูกเพื่อลดต้นทุน ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นเค็มหรือกลิ่นปลาน่าจะเกิดจากแหล่งไมโครอัลแก่ที่มีคุณภาพต่ําซึ่งอาจปนเปื้อนด้วยมลพิษในน้ําและโลหะหนัก

FEBICO เป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้อยรายในเอเชียที่สามารถจัดหาไมโครอัลแก่สีน้ําเงินอินทรีย์ได้ FEBICO ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA-NOP) FEBICO ด้วยประสบการณ์มากกว่า 4 ทศวรรษในการผลิตไมโครอัลแก่ ภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจเป็นผู้จัดหา Spirulina และ Chlorella ที่สะอาดและมีคุณภาพที่สุดให้กับลูกค้าทั่วโลก พร้อมบริการที่เป็นเลิศ

หากคุณกําลังพิจารณาเพิ่มไมโครอัลแก่เข้าส่วนผสมของเสริมอาหารประจําวัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการต้านวัยรุ่นและรักษาความเยาว์วัย ควรเลือกใช้แบรนด์ที่มีชื่อเสียงและผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด ให้การรับประกันว่าไม่มีสารปนเปื้อน FEBICO ซึ่งเป็นผู้ผลิตไมโครอัลแก่รายใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นทางเลือกที่น่าไว้วางใจ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขา: https://www.febico.com/en/index.html