แคมเปญ ‘Powered UP’ ของ UnionBank เปิดตัว UB Negosyante

ปาซิก, ฟิลิปปินส์, พ.ย. 9, 2023 — เพื่อยืนยันความเป็นธนาคารสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Union Bank of the Philippines (UnionBank) เมื่อเร็วๆ นี้ได้เปิดตัว UB Negosyante ซึ่งเป็นชุดโซลูชัน “powered Up” สําหรับธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม (MSMEs) ที่ Podium Hall ใน Mandaluyong เมื่อวันที่ พ.ย. 8 ชื่อแบรนด์ใหม่สําหรับธุรกิจธนาคารของ UnionBank สําหรับลูกค้า MSME ได้ถูกเปิดเผยต่อสื่อและเปิดตัวต่อการประชุมของลูกค้า MSME และผู้สนใจ

UB Negosyante-a solution for micro, small, and medium enterprises (MSMEs)
UB Negosyante-a solution for micro, small, and medium enterprises (MSMEs)

แคมเปญ “powered up” ของ UB Negosyante มาพร้อมกับแอปพลิเคชันธนาคารธุรกิจของธนาคารถูกยอมรับว่าเป็น Best Smart Payments Solution by an SME Bank โดย The Digital Banker ที่ Global Retail Banking Innovation Awards 2023 ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่สิงคโปร์ UB Negosyante ได้ถูกเปิดตัวพร้อมวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน MSME ในการเดินทางทางธุรกิจโดยให้ความสําคัญกับความต้องการของพวกเขา ซึ่งรวมถึงเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ผู้ประกอบการเดี่ยว และผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการพาธุรกิจไปสู่ระดับต่อไป

UnionBank ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันธนาคารธุรกิจ MSME ในปี 2564 และ UB Negosyante ที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้สร้างสรรค์บนพื้นฐานของประโยชน์ของแอปพลิเคชันเดิม โดยมีเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพาธุรกิจไปสู่ระดับต่อไปได้

ตามที่ UnionBank Institutional Segment Marketing Head Dino Velasco กล่าวว่า ชื่อใหม่นี้เกิดจากการสํารวจและความร่วมมือกับเจ้าของธุรกิจและลูกค้า MSME ปัจจุบันของธนาคารเพื่อประเมินความรู้สึกของพวกเขาเกี่ยวกับการพัฒนาเพิ่มเติมชื่อแอป ผลการสํารวจแสดงให้เห็นความนิยมอย่างมากต่อชื่อเนื่องจากความง่ายและสามารถเข้าใจได้

“เมื่อเทียบกับ MSME Business Banking ชื่อใหม่ ‘UB Negosyante’ มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น ง่ายต่อการเข้าใจ และรองรับมากขึ้น นั่นคือเป้าหมายของการเปลี่ยนแบรนด์” Velasco กล่าว

“MSME ต้องเผชิญกับปัญหามากมายซึ่งอาจทําให้พวกเขาเหนื่อยล้า เราต้องการแก้ไขปัญหานั้น เราจึงรวบรวมประสบการณ์การใช้งานเดียวกันผ่านแอป UB Negosyante เพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเก็บเงิน การยืนยันการชําระเงิน การโอนเงิน เป็นต้น” กล่าวโดย UnionBank Business Banking Head Jaypee Soliman

เพื่อสนับสนุนชุดโซลูชันใหม่ UnionBank ยังได้เปิดตัวแคมเปญ “Powered UP” เพื่อโปรโมทคุณสมบัติของชุดโซลูชันใหม่และวิธีการที่พวกเขาสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงให้คําแนะนําและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยพวกเขาในการเดินทางทางธุรกิจ

แคมเปญนี้เป็นการปรับปรุงเวอร์ชันของแคมเปญ “Power to Grow” #WalangMaliitNaBusiness ที่ UnionBank เปิดตัวในปี 2565 วัตถุประสงค์ของทั้งสองแคมเปญคือเพื่อให้แรงบันดาลใจแก่ MSME และช่วยพวกเขาในการเติบโตของธุรกิจขณะเดียวกันทําให้พวกเขารู้ว่า UnionBank อยู่ข้างพวกเขาในฐานะคู่ค้าในทุกขั้นตอน

บริการที่มีอยู่กับ UB Negosyante ได้แก่ แอปพลิเคชันมือถือที่มีคุณสมบัติครบวงจรสําหรับ SME เพื่อโอนเงิน ชําระบิล รับชําระเงิน และฝากเช็คผ่านมือถือ B