แนวทางการตัดสินใจเป็นศูนย์กลางของ FlexRule® ช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว

กรุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 28 ก.ย. 2023 — FlexRule® ซึ่งเป็นผู้นําด้านชุดเครื่องมือการจัดการการตัดสินใจ ภูมิใจที่จะประกาศว่า Decision-Centric Approach® ของบริษัทได้รับการจดเครื่องหมายการค้าอย่างเป็นทางการแล้ว

Decision-Centric Approach® เป็นวิธีการที่รวมบุคคล กฎ ข้อมูล และกระบวนการเข้าด้วยกัน เพื่อให้องค์กรสามารถตัดสินใจทางธุรกิจที่เหมาะสม มุ่งเน้นลูกค้า และตระหนักถึงสถานการณ์ได้อย่างสม่ําเสมอ พร้อมทั้งบรรลุวัตถุประสงค์ด้านรายได้ ต้นทุน และการลดความเสี่ยง วิธีการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมพลังให้องค์กรสามารถระบุรูปแบบและแนวโน้ม ค้นพบโอกาสที่ซ่อนอยู่ และตัดสินใจทางธุรกิจที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในระยะยาว

Decision-Centric Approach® ของ FlexRule® ช่วยเสริมพลังให้องค์กร มองปัญหาจากมุมมองที่แตกต่างกัน และมองความท้าทายจากการตัดสินใจทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าและพนักงานของตน Decision-Centric Approach® ช่วยให้พวกเขาใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ ตัดสินใจ ที่มีคุณภาพ ตรงเวลา ในขณะ ที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตัดสินใจทางธุรกิจส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจที่แท้จริงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ทีมงานหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดประเภท 3 ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาผิดพลาดที่ไม่สําคัญต่อองค์กร พร้อมกับ FlexRule® Advanced Decision Management Suite องค์กรสามารถสร้างสถาปัตยกรรมการตัดสินใจสําหรับผลลัพธ์ที่ต้องการบรรลุ ซึ่งเพิ่มความสามารถขององค์กรในการปรับตัวและปรับเปลี่ยนในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยการรับประกันความเกี่ยวข้อง ความยืดหยุ่น และความโปร่งใส

“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Decision-Centric Approach® ของเราได้รับการจดเครื่องหมายการค้าอย่างเป็นทางการ” Arash Aghlara ซีอีโอของ FlexRule กล่าว “‘การตัดสินใจอย่างรวดเร็ว’ คือสิ่งที่คุณคาดหวังเมื่อองค์กรที่มุ่งเน้นการตัดสินใจเข้ามาจัดการกับการตัดสินใจทางธุรกิจในองค์กร ผลลัพธ์ของการตัดสินใจทางธุรกิจจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง สอดคล้อง และโปร่งใส นี่คือวิธีการเดียวที่จะรับประกันคุณภาพของการตัดสินใจทางธุรกิจ การให้ความสําคัญกับข้อมูล อัลกอริทึม เทคโนโลยี ระบบ หรือกระบวนการทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว หรือเริ่มต้นจากสิ่งเหล่านี้ อาจทําให้การตัดสินใจทางธุรกิจกลายเป็นเพียงความคิดหลังจากนั้น”

เกี่ยวกับ FlexRule®:

FlexRule® ก่อตั้งขึ้นเพื่อเสริมพลังให้ผู้นําทางธุรกิจ การปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีทุกคน ปรับปรุงความเร็วและคุณภาพของการตัดสินใจทางธุรกิจที่สําคัญในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

FlexRule® ให้ทั้งชุดเครื่องมือการจัดการการตัดสินใจที่มีการชี้แนะโดยวิธีการที่เรียกว่า DECISION-CENTRIC APPROACH® เพื่อเสริมพลังให้องค์กรปรับการตัดสินใจทางธุรกิจให้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยวิ