แอนทิจีนจะนําเสนอผลการศึกษาจากงานวิจัย 5 ชิ้น ในการประชุมประจําปี 2023 ของ SITC

เซี่ยงไฮ้ และ ฮ่องกง, 28 ก.ย. 2566 — Antengene Corporation Limited (“Antengene” SEHK: 6996.HK), บริษัทไบโอเฟอร์มาซูติคอลระดับโลกชั้นนําด้านนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการค้นพบ พัฒนา และจําหน่ายยารักษาโรคมะเร็งและเม็ดเลือดขาวชนิดแรกในกลุ่มและ/หรือยารักษาโรคชั้นนํา วันนี้ประกาศว่า จะนําเสนอโปรแกรมทั้งหมด 5 โปรแกรม ที่การประชุมประจําปี 2023 ของ Society of Immunology in Cancer (SITC 2023) ซึ่งจะจัดขึ้นที่ ซานดิเอโก ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2566 ในฐานะการรวมตัวกันที่ใหญ่ที่สุดและได้รับความคาดหวังมากที่สุดในสาขาอิมมูโน-ออนโคโลยี SITC Annual Meeting ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์และความร่วมมือเพื่อปรับปรุงผลการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

การนําเสนอครั้งนี้มีโปรแกรมทางคลินิกและก่อนคลินิกทั้งหมด 5 โปรแกรมของ Antengene รวมถึง โปรแกรมทางคลินิก 2 โปรแกรม ได้แก่ ยาที่เป็นโมโนโคลนัลแอนติบอดีต่อ CD24 ชื่อ ATG-031 และยาไบสเปซิฟิกแอนติบอดีต่อ PD-L1/4-1BB ชื่อ ATG-101; โปรแกรมก่อนคลินิก 2 โปรแกรม ได้แก่ ยาแอนติบอดีต่อ LILRB4 ชื่อ ATG-034 และ T-cell engager ต่อ GPRC5D/CD3 ชื่อ ATG-021; รวมถึงแพลตฟอร์ม AnTenGagerTM โดยเฉพาะ

รายละเอียดของการนําเสนอโปสเตอร์เหล่านั้น
ATG-031(โมโนโคลนัลแอนติบอดีต่อ CD24)
หัวข้อ: การศึกษาลักษณะเฉพาะทางก่อนคลินิกและการวิจัยเชิงทรานสเลชันของ ATG-031 ซึ่งเป็นโมโนโคลนัลแอนติบอดีมนุษย์ต่อ CD24 ชนิดแรกในกลุ่ม สําหรับการรักษาเนื้องอกแข็งและโรคมะเร็งเม็ดเลือด
บทคัดย่อ: 1337
วันที่: 3 พฤศจิกายน 2566
เวลา: 9:00 น. – 7:00 น. เวลามาตรฐานแปซิฟิก; 0:00 น.10:00 น. เวลาปักกิ่ง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

ATG-101(ไบสเปซิฟิกแอนติบอดีต่อ PD-L1/4-1BB)
หัวข้อ: การจําลองเซลล์เดี่ยวด้วย RNA เปิดเผยวงจรกระตุ้นย้อนกลับเชิงบวกระหว่างเซลล์ T และเซลล์เดนไดรติกที่เกิดจากไบสเปซิฟิกแอนติบอดีต่อ PD-L1x4-1BB
บทคัดย่อ: 1112
วันที่: 4 พฤศจิกายน 2566
เวลา: 9:00 น. – 8:30 น. เวลามาตรฐานแปซิฟิก; 0:00 น.11:30 น. เวลาปักกิ่ง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566

ATG-034 (แอนติบอดีต่อ LILRB4)
หัวข้อ: ยาแอนติบอดีที่เป้าหมายตําแหน่งเฉพาะบน LILRB4 กระตุ้นให้เกิดฤทธิ์ ADCC/ADCP ที่รุนแรงต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือด
บทคัดย่อ: 1391
วันที่: 3 พฤศจิกายน 2566
เวลา: 9:00 น. – 7:00 น. เวลามาตรฐานแปซิฟิก; 0:00 น.10:00 น. เวลาปักกิ่ง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

ATG-021 (T-cell engager ต่อ GPRC5D/CD3)
หัวข้อ: ATG-021 ซึ่งเป็น T-cell engager (TCE) ชนิดใหม่บนพื้นฐาน CD3 2+1 ที่เป้าหมาย GPRC5D แสดงให้เห็นฤทธิ์ต้านมะเร็งในสัตว์ทดลองที่รุนแรงพร้อมกับการหลั่งไซโตไคน์ต่ํา
บทคัดย่อ: 1191
วันที่: 3 พฤศจิกายน 2566
เวลา: 9:00 น. – 7:00 น. เวลามาตรฐานแปซิฟิก; 0:00 น.10:00 น. เวลาปักกิ่ง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

แพลตฟอร์ม AnTenGagerTM
หัวข้อ: แพลตฟอร์มไบสเปซิฟิก T cell engager “2+1” ชนิดใหม่ ทําให้เกิดกิจกรรมต้านมะเร็งที่เพิ่มขึ้นพ