แอป “Smart Agrinfo” ของเทศบาลเมืองเกาสง ชนะรางวัลพิเศษจากงานประกาศรางวัลเมืองอัจฉริยะโซล จัดโดย WeGO

เมืองเกาสง, 28 ก.ย. 2566 — แอปพลิเคชันบริการเมืองอัจฉริยะชั้นนําของรัฐบาลเทศบาลเมืองเกาสง “Smart Agrinfo” ได้รับรางวัลพิเศษจากงานประกาศรางวัลเมืองอัจฉริยะโซล ซึ่งจัดโดยองค์กรเมืองอัจฉริยะยั่งยืนโลก (WeGO) แอปการเกษตรนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางอาหารของโลกนี้ ใช้สื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มการส่งข้อความยอดนิยม ในการจัดหาข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืช การผลิต และการกระจายสินค้าให้แก่เกษตรกร

จากผลงานระดับนานาชาติ 240 ชิ้น “Smart Agrinfo” สร้างความโดดเด่นและได้รับการยอมรับจากสถาบันเพื่อการเติบโตสีเขียวโลก (GGGI) ซึ่งมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ครอบคลุม และยั่งยืนในประเทศกําลังพัฒนาและเศรษฐกิจกําลังตื่นตัว

ผู้อํานวยการบริหาร GGGI Frank Rijsberman ชื่นชม “Smart Agrinfo” ว่าเป็นการเปลี่ยนเกมระดับโลก เขาเน้นถึงความช่วยเหลืออย่างมีนัยสําคัญต่อเกษตรกรในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ดําเนินอยู่ โดยมอบการสนับสนุนที่มีค่ายิ่งในการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศและผลผลิต การควบคุมศัตรูพืช และการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน

Lin Chin-Rong รองนายกเทศมนตรีรัฐบาลเมืองเกาสง กล่าวว่าการยอมรับนี้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการส่งออก “Smart Agrinfo” เป็นโซลูชันที่มีศักยภาพสําหรับการส่งออกเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งยังดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกมายังเมืองเกาสง

รัฐบาลเทศบาลเมืองเกาสงภาคภูมิใจที่ได้เน้นย้ําว่า “Smart Agrinfo” ได้รับรางวัลระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดตัว เช่น รางวัลนวัตกรรมแอปพลิเคชันเมืองอัจฉริยะ ประจําปี 2565 รางวัลเหรียญเกียรติยศ จากการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศโลก (WCIT) ในสาขา Digital Opportunity Inclusion Award และการยอมรับให้เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายในรางวัล Gartner Digital Government Service Innovation Awards ประจําปี 2565

ความสําเร็จเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ “Smart Agrinfo” ภายในความสําเร็จของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเกาสง ซึ่งได้รับการเสริมสร้างเพิ่มเติมจากการชื่นชมของผู้ใช้ในประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงความสนใจจากทั่วโลก

เมื่อวันที่ 26 คณะผู้แทนของรัฐบาลเทศบาลเมืองเกาสงยังได้พบกับ Kim Eui Seung รองนายกเทศมนตรีนครโซล และ Jeong-Kee Kim ผู้อํานวยการบริหาร CityNet การหารือครอบคลุมถึงการเผยแพร่ความสําเร็จของเกาสงในมาตรการเมืองอัจฉริยะ การส่งเสริมการเรียกร้องโซลูชันที่จัดโดยรัฐบาลเทศบาลเมืองเกาสง และการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการดิจิทัลเมืองและการเปลี่ยนผ่านสองแกนสู่ความยั่งยืน ซึ่งเน้นวิสัยทัศน์ของเกาสงสําหรับอนาคตดิจิทัลแบบสุทธิเป็นศูนย์