โกลบอลไทมส์: รอยเท้าของสีจิ้นผิงในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ให้ผลแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ, 18 ก.ย. 2566 – สุภาษิตของชาวฟิจิกล่าวว่า “กลีบเล็กๆ สามารถให้ผลได้นับล้าน”

ในพฤศจิกายน 2557 ขณะประชุมร่วมกับผู้นําประเทศเกาะแปซิฟิก (PICs) ในฟิจิ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้อ้างสุภาษิตนี้

ความสัมพันธ์และความร่วมมือของจีนกับภูมิภาคแปซิฟิกใต้ให้ผลผลิตที่หลากหลายเช่นเดียวกับรอยเท้าของผู้นํา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนท้องถิ่น

ภูมิภาคแปซิฟิกใต้ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ มีประเทศขนาดเล็กถึง 16 ประเทศ นอกเหนือจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ยังมีประเทศเกาะกําลังพัฒนา เช่น ฟิจิ ปาปัวนิวกินี และหมู่เกาะโซโลมอน

ในปี2557และ2561 สี จิ้นผิงได้เดินทางไปเยือนภูมิภาคแปซิฟิกใต้สองครั้ง และประชุมกับผู้นํา PICs ที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน การเยือนของสี เปิดบทใหม่ในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-PICs

ในการเยือนนิวซีแลนด์ในพฤศจิกายน 2557 สี จิ้นผิงได้เสนอครั้งแรกว่าภูมิภาคแปซิฟิกใต้เป็นส่วนต่อขยายตามธรรมชาติของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่จีนเสนอ

ตามรอยของเขา ดอกไม้แห่งการพัฒนาได้บานสะพรั่งบนเกาะแก่งกลางมหาสมุทรแปซิฟิก

การค้า ‘หญ้าวิเศษ’

ที่ฟาร์มเห็ด Tadra ใกล้เมืองนาดี ประเทศฟิจิ ม้ากําลังเล็มหญ้าอย่างสบายใจในฝนพรํา คนงานที่นี่สวมเสื้อสีฟ้าสไตล์ท้องถิ่น กําลังคุยกันเรื่อง “หญ้าวิเศษ”

หญ้าลูกผสม ที่เรียกว่า Juncao ในภาษาจีน สามารถใช้เป็นวัสดุสําหรับการผลิตเห็ด อาหารสัตว์ กําแพงกั้นลม และใช้ลดการชะล้างพังทลายของดิน

เทคโนโลยี Juncao ซึ่งแปลว่าเห็ดและหญ้า ถูกคิดค้นในทศวรรษ 1980 โดย Lin Zhanxi ศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรกรรมและป่าไม้ฟูเจี้ยนในมณฑลฟูเจียนตะวันออกของจีน เทคโนโลยีนี้ซึ่งใช้หญ้าเพาะเห็ด ได้รับการส่งเสริมโดยจีนทั่วโลก มุ่งหวังที่จะช่วยเพิ่มรายได้และลดความยากจน

ใน Tadra ด้วยการใช้ Juncao เห็ดที่เป็นที่นิยมของคนท้องถิ่นสามารถปลูกได้ง่ายโดยไม่ต้องดูแลมาก นอกจากนี้หญ้ายังสามารถใช้เลี้ยงม้าในฟาร์มได้ เห็ดใน Tadra เป็นเห็ดรุ่นแรกๆ ที่เคยเก็บเกี่ยวในภูมิภาคนี้

ในกุมภาพันธ์ 2552 สี จิ้นผิง ขณะดํารงตําแหน่งรองประธานาธิบดีจีน ได้แวะเยือนฟิจิ เมื่อได้ทราบว่าฟิจิไม่สามารถผลิตเห็ดได้ในท้องถิ่น เขาแนะนําเทคโนโลยี Juncao ให้กับผู้นําฟิจิ

ในพฤศจิกายนปีเดียวกัน ทั้งสองประเทศได้ลงนามข้อตกลงเรื่องเทคโนโลยี Juncao ที่จีนช่วยเหลือ และต่อมา โครงการความร่วมมือเทคโนโลยี Juncao ระหว่างจีน-ฟิจิได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

ในพฤศจิกายน 2557 สี จิ้นผิงได้เยือนฟิจิอีกครั้งและสอบถามความคืบหน้าของโครงการ Juncao ตั้งแต่นั้นมา ด้วยความพยายามและการปฏิบัติของผู้เชี่ยวชาญจีนและฟิจิเป็นเวลากว่าแปดปี ศู