โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ BLUETTI: ก้าวสู่วันพรุ่งที่ยั่งยืน

ลาสเวกัส 27 ก.ย. 2566 — ความสําคัญของการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการยอมรับวิธีปฏิบัติอย่างยั่งยืนนั้นชัดเจนขึ้นมากกว่าเดิม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น มหาสมุทรที่อุ่นขึ้น และความเป็นกรดของมหาสมุทรที่เพิ่มขึ้น ล้วนชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ


การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด

การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างแพร่หลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทําให้มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่แหล่งพลังงานทดแทน ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางเลือกที่สามารถเข้าถึงและประหยัดได้มากกว่าเชื้อเพลิงดั้งเดิม ด้วยแผงโซลาร์เพียงไม่กี่แผงบนหลังคาหรือระเบียง ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์สะอาดและฟรีได้

อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาระบบโซลาร์เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถรับประกันพลังงานที่ไม่ขาดตอนในช่วงที่มีเมฆมากหรือเมื่อไฟฟ้าดับ BLUETTI จึงเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้บุกเบิกในภาคส่วนการจัดเก็บพลังงาน โดยนําเสนอโซลูชันที่เปลี่ยนเกมการเล่นซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนเกินไว้ใช้ตอนกลางคืนหรือในกรณีฉุกเฉิน

ความมุ่งมั่นสีเขียวของ BLUETTI

BLUETTI มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน ชื่อของ BLUETTI สะท้อนถึงค่านิยมหลักของบริษัท คือ การปกป้องท้องฟ้า “BLUE” สัญญาณของ “พรุ่งนี้” ผ่านเทคโนโลยี และจิตวิญญาณแห่ง “นวัตกรรม” BLUETTI ใช้แบตเตอรี่ Lithium Iron Phosphate ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยและไม่ติดไฟ มีอายุการใช้งานสูงถึง 3,500 รอบ ผลิตภัณฑ์ของ BLUETTI ผสานการชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างลงตัว ตัวอย่างเช่นระบบ AC300 ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความหลากหลายและประสิทธิภาพ

สร้างการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนด้วย AC300

ระบบ AC300 ช่วยให้พร้อมรับมือกับกรณีไฟฟ้าดับและการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบสามารถจ่ายพลังงาน 3,000 วัตต์ภายใน 20 มิลลิวินาทีหลังไฟฟ้าดับ ทําให้บ้านยังคงทํางานได้ตามปกติ สถาปัตยกรรมแบบมอดูลาร์ของระบบช่วยให้สามารถปรับขนาดความจุได้ตามความต้องการ ตั้งแต่ 3,072 วัตต์ชั่วโมงไปจนถึงมากถึง 12,288 วัตต์ชั่วโมง สําหรับความต้องการที่หลากหลาย ระบบ AC300 สามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่อัตราสูงสุด 2,400 วัตต์ เติมเต็มพลังงานตัวเองได้ในเวลาเพียง 1.8 ถึง 2.3 ชั่วโมง และรับประกันพลังงานออฟกริดอย่างน่าเชื่อถือ

การติดตั้งพื้นฐาน 3,072 วัตต์ชั่วโมงสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ เช่น ตู้เย็น 800 วัตต์เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ฮีตเตอร์ 1,500 วัตต์เป็นเวลา 1.7 ชั่วโมง และเครื่อ