2023 Yidan Prize: Michelene Chi และ Shai Reshef ได้รับรางวัลสูงสุดด้านการศึกษาของโลก

ดังนี้:

ฮ่องกง 28 ก.ย. 2566 — มูลนิธิรางวัลอี๋ตั้น ได้มอบรางวัลอี๋ตั้นประจําปี 2566 ให้แก่ ศาสตราจารย์ Michelene Chi จากมหาวิทยาลัยรัฐแอริโซนา และประธานมหาวิทยาลัยออฟเดอะพีเพิล Shai Reshef เพื่อเป็นเกียรติแก่ผลงานนวัตกรรมด้านการศึกษาระดับโลกของทั้งสองท่าน รางวัลนี้มอบให้เพื่อยกย่องแนวคิดของพวกเขาซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยการยกระดับคุณภาพการสอนและการเรียนรู้ รวมทั้งทําลายอุปสรรคต่อการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก

รางวัลอี๋ตั้นได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยมุ่งเน้นการให้รางวัลแก่บุคคลผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ด้วยการเปิดรับการเสนอชื่อแบบเปิด และกระบวนการตัดสินอย่างเป็นอิสระ ศาสตราจารย์ Michelene Chi ได้รับรางวัลอี๋ตั้นสาขาวิจัยการศึกษา ประจําปี 2566 และ Shai Reshef ได้รับรางวัลอี๋ตั้นสาขาพัฒนาการศึกษา ประจําปี 2566 ทั้งสองท่านจะได้เข้าร่วมชุมชนผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับโลกของมูลนิธิรางวัลอี๋ตั้น นอกจากนี้ทั้งคู่จะได้รับเหรียญทอง และเงินรางวัลมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยจํานวนครึ่งหนึ่งเป็นทุนสนับสนุนโครงการไม่มีข้อจํากัด เพื่อสนับสนุนการขยายผลงานของพวกเขา

“เราขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับผู้ได้รับรางวัลอี๋ตั้นประจําปี 2566” ดร. ชาร์ลส์ เฉิน อี๋ตั้น ผู้ก่อตั้งรางวัลอี๋ตั้นกล่าว “ด้วยการมอบรางวัลให้แก่งานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลง – งานเหล่านั้นที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน – เราสามารถสร้างโลกที่ดีขึ้นผ่านการศึกษา”

สร้างอนาคตที่สดใส โดยการให้แสงสว่างแนวคิดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง

Michelene (Micki) Chi ศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์และการสอน และศาสตราจารย์เกียรติคุณ Dorothy Bray มหาวิทยาลัยรัฐแอริโซนา ได้รับรางวัลอี๋ตั้นสาขาวิจัยการศึกษา ประจําปี 2566 ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ด้านประชาน ทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางประชานที่เธอคิดค้นขึ้นภายใต้ชื่อ ICAP (Interactive, Constructive, Active, Passive) ได้กําหนดมาตรฐานใหม่สําหรับการเรียนรู้เชิงรุก ให้ครูเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น และออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน

“ผลงานวิจัยการศึกษาที่สําคัญที่สุดของ Michelene คือทฤษฎีวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน เธอได้จัดระเบียบวิธีการเรียนรู้เชิงรุกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงให้อยู่ในกรอบแนวคิดง่ายๆ ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง – และเธอมีความกระตือรือร้นในการทําให้แน่ใจว่าทฤษฎีนี้จะเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติทางการศึกษาในระดับพื้นดิน” ศาส