AIIB เติบโตเป็นสมาชิก 109 ประเทศทั่วโลก

ชาร์ม เอล เชค, อียิปต์, 26 ก.ย. 2023 — ธนาคารลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (AIIB) ปัจจุบันมีสมาชิก 109 ประเทศหลังจากคณะกรรมการผู้ว่าการในวันนี้อนุมัติคําขอของเศรษฐกิจสามแห่ง ก้าวสําคัญนี้บรรลุขึ้นด้วยการเพิ่ม เอลซัลวาดอร์, หมู่เกาะโซโลมอน และ แทนซาเนีย ในการประชุมประจําปีครั้งที่แปดของธนาคารใน ชาร์ม เอล เชค, อียิปต์

สมาชิก AIIB รวมกันคิดเป็นร้อยละ 81 ของประชากรโลกและร้อยละ 65 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่วโลก “AIIB มีประวัติการร่วมมือที่ประสบความสําเร็จกับสมาชิกของเรา การเพิ่ม เอลซัลวาดอร์, หมู่เกาะโซโลมอน และ แทนซาเนีย เสริมสร้างชุมชน AIIB และสนับสนุนภารกิจร่วมกันของเราในการจัดหาเงินทุนสําหรับโครงสร้างพื้นฐานสําหรับวันพรุ่งนี้” กล่าวโดยประธาน AIIB และประธานคณะกรรมการบริหาร Jin Liqun “พวกเราจะทํางานร่วมกันในโครงการที่เป็นความสําคัญสูงสุดภายในธีมที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนของเราเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว”

สมาชิกที่อยู่ในขั้นตอนการสมัครจะเข้าร่วม AIIB อย่างเป็นทางการเมื่อพวกเขาดําเนินการภายในประเทศที่จําเป็นและฝากงวดเงินทุนแรกกับธนาคาร

“การเดินทางของเราเริ่มต้นด้วยสมาชิกผู้ก่อตั้ง 57 ประเทศ” กล่าวโดยรองประธานและเลขานุการบริษัท AIIB Ludger Schuknecht “ที่เราสามารถเพิ่มสมาชิกของเราเป็น 109 ประเทศใน 8 ปีที่ผ่านมานี้แสดงให้เห็นว่าหลายคนเชื่อมั่นในภารกิจของเราในการบรรลุการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืนและการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงความมุ่งมั่นของเราในการสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานอย่างแอคทีฟที่ช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว และความยืดหยุ่น”

คณะกรรมการผู้ว่าการของ AIIB อนุมัติข้อมติต้อนรับสมาชิกที่อยู่ในขั้นตอนการสมัครสามรายในระหว่างการประชุมประจําปีครั้งที่แปดของธนาคารใน ชาร์ม เอล เชค, อียิปต์

เกี่ยวกับ AIIB

ธนาคารลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (AIIB) เป็นธนาคารพัฒนาพหุภาคีที่มีภารกิจในการจัดหาเงินทุนสําหรับโครงสร้างพื้นฐานสําหรับวันพรุ่งนี้ – โครงสร้างพื้นฐานที่มีความยั่งยืนเป็นหัวใจหลัก เราเริ่มดําเนินการใน ปักกิ่ง ใน มกราคม 2016 และตั้งแต่นั้นมาขยายตัวเป็นสมาชิกที่ได้รับอนุมัติทั่วโลก 109 ประเทศ เรามีเงินทุน 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้รับการจัดอันดับเครดิต Triple-A โดยสถาบันจัดอันดับเครดิตระดับโลกชั้นนํา AIIB ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยปลดล็อกเงินทุนใหม่และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยี และส่งเสริมการเชื่อมต่อระดับภูมิภาค