ALR Technologies ประกาศการให้สิทธิบัตรสําหรับ Predictive A1C และผลการศึกษาที่ประสบความสําเร็จจากโรงพยาบาลทั่วไปสิงคโปร์

สิงคโปร์, 28 ก.ย. 2023 — ALR Technologies SG Ltd. (“ALRT” หรือ บริษัท”) (OTCQB: ALRTF), บริษัทจัดการเบาหวาน ประกาศว่าการยื่นขอสิทธิบัตรในชื่อ วิธีและระบบในการติดตามแผนการรักษาเบาหวาน (“Predictive A1c“) ได้รับการอนุมัติสิทธิบัตรใน สิงคโปร์ และได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตในสหรัฐอเมริกา

Predictive A1c เป็นมุมมองหลักของบริษัท ซึ่งเป็นโซลูชันการจัดการเบาหวานชนิดแรกของโลกที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ซึ่งย้ายการจัดการตนเองของผู้ป่วยไปสู่การจัดการผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ พร้อมกับการจัดหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและการประกันความสอดคล้องกับแผนการดูแล Predictive A1c เป็นของ Sidney Chan ประธานและซีอีโอของ ALRT บริษัทมีสิทธิใช้ Predictive A1c ตามสัญญาอนุญาตไม่เป็นทางการกับนาย Chan และคาดว่าจะได้รับทรัพย์สินทางปัญญาในอีก 12 เดือนข้างหน้า ขั้นตอนสุดท้ายได้ดําเนินการในสํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อออกสิทธิบัตรสหรัฐฯ สําหรับ Predictive A1c และคาดว่าสิทธิบัตรสหรัฐฯ จะได้รับการอนุมัติในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า บริษัทคาดว่าการยื่นขอสิทธิบัตร Predictive A1c ในเขตอํานาจศาลอื่นๆ จะดําเนินการไปสู่การอนุมัติในปี 2024

นอกจากนี้ ALRT ประกาศความสําเร็จในการศึกษาติดตาม 24 สัปดาห์ที่นําโดยโรงพยาบาลทั่วไปสิงคโปร์ (“SGH“) มีผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการรักษาด้วยอินซูลินจํานวน 25 รายเข้าร่วมแพลตฟอร์ม ALRT Diabetes Solution ผู้ป่วยตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดจากปลายนิ้วสองครั้งต่อวันและอัพโหลดข้อมูลกลูโคมิเตอร์รายสัปดาห์ แพลตฟอร์มจะให้คําแนะนําขนาดอินซูลินและส่งสัญญาณเตือนไปยังแพทย์ ผู้ป่วยทุกรายมีการลดลงของฮีโมโกลบินเอวันซีเฉลี่ย 1.2 เปอร์เซ็นต์ ผลการศึกษายืนยันถึงคุณค่าที่สําคัญที่ ALRT Diabetes Solution อาจนํามาซึ่งผู้ป่วยและผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ผลการศึกษาได้นําเสนอในการประชุมสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก 2023 เมื่อเร็วๆ นี้ที่ เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น และคาดว่าจะได้รับการตีพิมพ์ในอนาคต

“เรายินดีที่เห็นความสําเร็จอย่างต่อเนื่องของ ALRT Diabetes Solution จากผลลัพธ์ของการศึกษานี้ของ SGH ซึ่งทําซ้ําผลการทดลองทางคลินิกก่อนหน้านี้ใน แคนาดา และ แคนซัสซิตี ซึ่งทั้งหมดส่งผลให้ฮีโมโกลบินเอวันซีเฉลี่ยลดลง 1.2 เปอร์เซ็นต์” Sidney Chan ประธานและซีอีโอของ ALRT กล่าว “การสรุปผลการศึกษานี้อย่างสําเร็จให้หลักฐานทางคลินิกที่ ALRT ต้องการเพื่อดําเนินการต่อไปในการนํา ALRT Diabetes Solution ไปใช้ในดินแดนอาเซียน นอกจากนี้การได้รับสิทธิบัตรสําหรับ Predictive A1c ปกป้องระบบการจัดการเบาหวานที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพของเราจากคู่แข่งที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ปกป้องข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของเราเหนือแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อื่นๆ”

เกี่ยวกับ ALR Technologies SG Ltd.

ALRT เป็นบริษัทจัดการข้อมูลที่พัฒนา ALRT Diabetes Solution ซึ่งเป็นวิธีการอย่างครบวงจรสําหรับการดูแลเบาหวานที่รวมถึงระบบการจัดการเบาหวานที่ได้รับการรับรองจาก FDA และสอดคล้องกับ HIPAA ซึ่งเก็