Antai Solar เปิดตัว SnapFit C&I Mounting System ที่ All-Energy 2023 ซึ่งสามารถลดเวลาการติดตั้งได้มากถึง 50%

เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย, ต.ค. 31, 2523Antai Solar, ผู้ผลิตชั้นนําของอุตสาหกรรมทั้งหมดในระบบติดตั้ง PV ประกาศ SnapFit C&I Mounting System ที่ All-Energy 2023 ระบบนี้เป็นนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนภูมิทัศน์ของพลังงานแสงอาทิตย์พาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยนอกจากประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้แล้ว ยังสามารถประหยัดเวลาการติดตั้งได้มากถึงร้อยละ 50

Antai Solar Unveils Revolutionary SnapFit C&I Mounting System at All-Energy 2023
Antai Solar Unveils Revolutionary SnapFit C&I Mounting System at All-Energy 2023

ขั้นตอนการติดตั้งง่าย:

SnapFit C&I Mounting System ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ประกอบกันได้ง่ายพร้อมกลไกการขับเคลื่อนด้วยความยืดหยุ่น ทําให้ขั้นตอนการติดตั้งง่ายขึ้น

การเคลื่อนไหวไม่มาก:

ด้วยการออกแบบสําหรับการประกอบติดตั้งง่าย ผู้ติดตั้งต้องเพียงแต่วาง หมุน และกดชิ้นส่วนให้อยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง ทําให้ขจัดความซับซ้อนในกระบวนการติดตั้ง

ใช้เครื่องมือหนึ่งชิ้น:

ผู้ติดตั้งต้องใช้เพียงเครื่องมือ M8 เดียวในการติดตั้งทั้งหมด ทําให้ลดน้ําหนักและขนาดของเครื่องมือที่ต้องพาติดตัวขึ้นหลังคา และทําให้ขั้นตอนการติดตั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

SnapFit C&I Mounting System ของ Antai Solar สะท้อนแนวคิด “น้อยแต่ดี ดีขึ้นเรื่อยๆ” เป็นการแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ติดตั้งและลูกค้า ระบบนี้ทําให้กระบวนการทํางานของผู้ติดตั้งง่ายขึ้น เพิ่มเวลาและความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและกําลังติดตั้งสําหรับลูกค้า

ระบบ SnapFit มีตัวเลือกมุมเอียงต่างๆ เช่น 0/10/15 องศา ซึ่งเลือกมุมเอียงสามารถเพิ่มการผลิตไฟฟ้าได้สูงถึงร้อยละ 8-10 เมื่อเทียบกับระบบแบบพื้นผิวเรียบ นอกจากนี้ระบบยังรองรับการติดตั้งแบบเดี่ยวและคู่ตะวันออก-ตะวันตก ทําให้ปรับใช้กับสภาพพื้นที่ต่างๆ โดยการติดตั้งแบบคู่ตะวันออก-ตะวันตกสามารถเพิ่มกําลังติดตั้งได้ร้อยละ 10-15

ในภูมิทัศน์ตลาด PV ของออสเตรเลียที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วในการติดตั้งโซลาร์เซลล์พาณิชย์และอุตสาหกรรม ระบบ SnapFit ตอบโจทย์ความต้องการที่สําคัญ เช่น การลดเวลาการติดตั้งสอดคล้องกับความเร่งด่วนในการพัฒนาโครงการโซลาร์ ด้วยความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Antai Solar จึงสามารถส่งมอบนวัตกรรมล่าสุดให้กับลูกค้า ซึ่งช่วยให้พลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้เป้าหมายคาร์บอนต่ําเป็นจริง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: www.antaisolar.com
ติดต่อเรา: sales@antaisolar.com