Aon เข้าร่วมสมาคมการค้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศในฐานะสมาชิกรายแรกที่มีความสามารถด้านทุนความเสี่ยง

ลอนดอน, 18 ก.ย. 2023 — Aon plc (NYSE: AON) บริษัทบริการวิชาชีพชั้นนําระดับโลก ได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เข้าร่วมกับ สมาคมการค้าก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ (IETA) ในฐานะสมาชิกแรกที่มีความสามารถด้านทุนความเสี่ยง IETA เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรที่มุ่งสร้างกรอบการทํางานระหว่างประเทศสําหรับการซื้อขายการลดก๊าซเรือนกระจก โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับความมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรมทางสังคม

การเป็นสมาชิก IETA ของ Aon สนับสนุนจุดมุ่งหมายของบริษัทในการกําหนดการตัดสินใจเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีขึ้น — เพื่อปกป้องและยกระดับชีวิตของผู้คนทั่วโลก นวัตกรรมด้านข้อมูล การวิเคราะห์ และการโอนความเสี่ยง ทําให้ Aon สามารถช่วยลูกค้าเร่งการลงทุนในการลดคาร์บอนและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ํา Aon มุ่งพัฒนาความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการและแนวโน้มของตลาดคาร์บอน รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับใหม่ ๆ และช่วยพัฒนาโซลูชันตลาดคาร์บอนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกที่สามารถส่งผลต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์

“คาร์บอนเครดิตเป็นส่วนสําคัญของการเดินทางไปสู่การปล่อยก๊าซเป็นศูนย์” Dirk Forrister ประธานและซีอีโอของ IETA กล่าว “เช่นเดียวกับตลาดที่กําลังเกิดขึ้น ความต้องการข้อมูลที่ชัดเจน คําแนะนําที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ และการสนับสนุนที่แข็งแกร่งมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับบริษัทที่ต้องการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของตลาดคาร์บอน เรายินดีต้อนรับความมุ่งมั่นของ Aon ในการช่วยเหลือธุรกิจในการเดินทางสู่การลดการปล่อยก๊าซ”

ตลาดคาร์บอนที่มีการสถาปนาอย่างมั่นคงมีความสําคัญต่อความสามารถของธุรกิจในการบรรเทาผลกระทบของความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายเร่งด่วนในการสร้างความเชื่อมั่น การรับประกันความน่าเชื่อถือ และการจัดการความเสี่ยงและความผันผวน ซึ่ง IETA และสมาชิกกําลังทํางานเพื่อแก้ไข

Aon จะมีส่วนร่วมในความพยายามอย่างต่อเนื่องของ IETA ในการสร้างความน่าเชื่อถือในการซื้อขายก๊าซเรือนกระจกและกิจกรรมตลาด Natalia Moudrak ผู้นําทีมด้านสภาพภูมิอากาศของ Aon ใน อเมริกาเหนือ จะเข้าร่วมกลุ่มทํางานตลาดคาร์บอนสมัครใจของ IETA และ Stephanie Betts หัวหน้าพันธมิตร สมาคม และการรายงานของ Aon จะเข้าร่วมกลุ่มทํางานโซลูชันธรรมชาติด้านภูมิอากาศขององค์กร พวกเขาจะสนับสนุนความพยายามของ IETA ในการมุ่งสู่ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีขึ้นของตลาดคาร์บอนทั้งในตลาดที่กําลังเกิดขึ้นและเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว

“ตลาดคาร์บอนสมัครใจกําลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นโอกาสที่สําคัญในการขับเคลื่อนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงส