AZ เอเชียแปซิฟิก ร่วมมือกับ Green Radar เพื่อเสริมความปลอดภัยด้านอีเมล์ของบริษัททั่วภูมิภาคอาเซียน

สิงคโปร์ 2 ต.ค. 2566 — AZ เอเชียแปซิฟิก ผู้จัดจําหน่ายเทคนิคชั้นนําด้านความปลอดภัยไซเบอร์ มีความยินดีที่จะประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Green Radar ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอีเมลชั้นนําที่เชี่ยวชาญในการตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามระดับแนวหน้า ความร่วมมือนี้เป็นก้าวสําคัญในการยกระดับความปลอดภัยของอีเมลสําหรับ AZ เอเชียแปซิฟิก และลูกค้าที่มีค่าของเรา

ความปลอดภัยของอีเมลยังคงเป็นความกังวลสูงสุดสําหรับธุรกิจ เนื่องจากภัยคุกคามไซเบอร์กลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยการร่วมมือกับ Green Radar ผู้นําด้านนี้ AZ เอเชียแปซิฟิก มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการมอบโซลูชันความปลอดภัยอีเมลชั้นเลิศให้กับลูกค้า

ประโยชน์หลักของความร่วมมือนี้รวมถึง:

  1. โซลูชันความปลอดภัยอีเมลขั้นสูง: นําเสนอโซลูชันความปลอดภัยอีเมลระดับแนวหน้าที่ขับเคลื่อนด้วย Green Radar โซลูชันเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามทางอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การหลอกลวง มัลแวร์ และการเรียกค่าไถ่
  2. ข่าวกรองภัยคุกคามและการดําเนินงานที่เน้นท้องถิ่น: ขีดความสามารถด้านข่าวกรองภัยคุกคามของ Green Radar มุ่งเน้นไปที่พื้นที่ต่างๆ ทั่วภูมิภาคอาเซียน ซึ่งคํานึงถึงภัยคุกคาม ภาษา แบรนด์ และแนวโน้มท้องถิ่นที่มีอยู่ เพื่อนํามาซึ่งหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยและการดําเนินงานที่กําหนดเฉพาะสําหรับการต่อสู้กับภัยคุกคามต่อธุรกิจท้องถิ่น ซึ่งเสริมสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภัยคุกคามทางอีเมลที่กําลังเกิดขึ้น ไม่มีขนาดเดียวที่เหมาะสมทั้งหมดในด้านความปลอดภัยไซเบอร์ เราอยู่ที่นี่ใน เอเชีย สําหรับ เอเชีย
  3. MDR SOC ที่มีมนุษย์คอยดูแล: ภัยคุกคามทางอีเมล พร้อมกับความต้องการของลูกค้า มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ SOC ของเราที่มีมนุษย์คอยตรวจตรา ประเมินภัยคุกคาม และดําเนินมาตรการตอบโต้อย่างใกล้ชิด ทีมงานยังนํานโยบายที่กําหนดเฉพาะสําหรับลูกค้าของเราเพื่อตอบสนองความต้องการที่ละเอียดอ่อนของพวกเขา
  4. ข้อมูลขนาดใหญ่และ AIDAR: แพลตฟอร์มการเรียนรู้ AIDAR (AI Detection & Response) ของเรามีการปรับปรุงความแม่นยําในการจับภัยอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลอีเมลที่ถูกต้องและเป็นอันตรายจริง ดังนั้นจึงสามารถประเมินภัยคุกคามทางอีเมลตามลักษณะของมันได้ ซึ่งทําให้แพลตฟอร์มสามารถระบุอีเมลเป็นอันตรายตามความแตกต่างที่ละเอียดอ่อน

“Green Radar ตื่นเต้นกับความร่วมมือนี้ เนื่องจากสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราในการทําให้โลกดิจิทัลปลอดภัยขึ้น ร่วมกับ AZ เอเชียแปซิฟิก เรามุ่งมั่นที่จะนําเสนอโซลูชันความปลอดภัยอีเมลที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถดําเนินงานได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ พวกเรามุ่งมั่นต่อความปลอดภัยและความสําเร็จของลู