BPI และ Personetics ร่วมมือเพื่อช่วยลูกค้าตัดสินใจเรื่องเงินผ่าน AI

บริษัท SaaS ประยุกต์ใช้ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อให้ข้อมูลส่วนตัวและคําแนะนําที่ปรับเปลี่ยนได้ผ่านแอปพลิเคชันการธนาคารบนมือถือของ BPI เครื่องมือติดตามและแผนงาน

ประเทศสิงคโปร์ 7 พฤศจิกายน 2566 — Bank of Philippine Islands (BPI) และ Personetics ผู้นําระดับโลกในด้านการส่วนตัวและการมีส่วนร่วมของลูกค้าด้วยข้อมูลทางการเงิน ประกาศความร่วมมือเพื่อดําเนินกลยุทธ์การจัดการการเงินส่วนบุคคลขั้นสูงของธนาคารโดยการให้บริการประสบการณ์ดิจิทัลที่ปรับเปลี่ยนได้สําหรับลูกค้า

BPI and Personetics partner to help customers make better money decisions through AI

BPI and Personetics partner to help customers make better money decisions through AI

BPI เปิดตัวเครื่องมือติดตามและแผนงานบนแอปพลิเคชันใหม่ของ BPI ซึ่งวิเคราะห์กิจกรรมทางการเงินของผู้ใช้แต่ละรายในแอปและแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่าย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของธนาคารในการดิจิทัล ให้ความสําคัญกับลูกค้า และความยั่งยืน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ BPI ในการพัฒนาความเป็นอยู่ทางการเงินของลูกค้าและเพิ่มความรู้ด้านการเงิน BPI Track and Plan ใช้โซลูชัน AI ขั้นสูงของ Personetics เพื่อสร้างข้อเสนอแนะที่ปรับเปลี่ยนได้สําหรับลูกค้ากว่า 4 ล้านรายที่ใช้งานดิจิทัล ตามข้อมูลการทําธุรกรรมทางการเงินของแต่ละบุคคล

กับการเปิดตัวแอป BPI ใหม่ และเครื่องมือติดตามและแผนงาน ธนาคารได้เสริมสร้างความสามารถในการบริการตนเองให้กับลูกค้า เช่น การฝากเงิน ชําระบิล และธุรกรรมอื่นๆ การร่วมมือกับ Personetics ธนาคารสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ด้วยบริการแนะนําและข้อมูลส่วนตัว 20 ข้อเพื่อช่วยลูกค้าบริหารเงินสด ตัดสินใจทางการเงิน และออมเงิน

แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของ Personetics นําข้อมูลเกี่ยวกับออมทรัพย์และบัตรเดบิตส่วนบุคคลมาจัดประเภทใหม่อย่างมีความหมายสําหรับลูกค้า BPI มีการประยุกต์ใช้ AI เทคนิคเรียนรู้ของเครื่อง และโปรแกรมภาษาธรรมชาติเพื่อสร้าง จัดการ และให้ข้อมูลส่วนตัวที่ปรับเปลี่ยนได้ และข้อเสนอแนะที่สามารถตีความได้ง่าย

“ในฐานะธนาคารแรกของประเทศฟิลิปปินส์ BPI มีประวัติศาสตร์การนํานวัตกรรมที่ยาวนาน และปัจจุบันเสนอความสามารถดิจิทัลที่ดีที่สุดของประเทศ เราภูมิใจที่เป็นธนาคารแรกที่เสริมสร้างข้อมูลส่วนตัวและข้อแนะนําให้กับลูกค้า” กล่าวโดย Fitzgerald Chee หัวหน้าพลังงานผู้บริโภคของ BPI

“เรายินดีที่ BPI ผู้นําการให้บริการการจัดการการเงินส่วนบุคคลขั้นสูงสําหรับลูกค้าธนาคารในตลาดฟิลิปปินส์ ได้เลือก Personetics เป็นพันธมิตรในโอกาสที่น่าตื่นเต้นนี้ เป็นธนาคารที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและนํานวัตกรรมมาสู่ผู้บริโภคและธุรกิจ Personetics มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนธนาคารในการพัฒนาความรู้ทางการเงินและความเป็นอยู่ของลูกค้า” กล่าวโดย David Sosna CEO และผู้ร่วมก่อตั้งของ Personetics

การรวมข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตในอนาคตจะเสริมให้ BPI สามารถให้เครื่องมือการจัดการการเงินส่วนบุคคลและความเป็นอยู่แก่ลูกค้าได้มากขึ้น รวมถึงการตั้งเป้า