BS2 เปิดใช้งานชุดความสามารถที่อนุญาตให้การชําระเงินและรับเงินระหว่างประเทศในเวลาจริงด้วยต้นทุนที่ดีกว่า

– เครื่องมือนี้ทํางาน 24 ชั่วโมงตลอดเวลา โดยเน้นการโอนเงินระหว่างประเทศและควรครอบคลุมถึงธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และกระเป๋าเงินดิจิทัล 

กรุงเทพฯ, พ.ย. 6, 2566BS2, แบงก์ดิจิทัลแห่งแรกของบราซิลที่เน้นธุรกิจ ปล่อย ชุดเครื่องมือเฉพาะ ที่อํานวยความสะดวกให้บริษัทและบุคคลสามารถมีการโอนเงินและรับเงินระหว่างประเทศได้อย่างทันทีจากบราซิลไปต่างประเทศและกลับมา ภายใต้ชื่อ BS2 Easy Pay

“ด้วยค่าธรรมเนียมที่มีอยู่ในตลาดในปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายสําหรับผู้รับเงินยังสูงเกินไป” กล่าวว่า Rodrigo Moreira ผู้อํานวยการผลิตภัณฑ์ของ BS2  “ชุดเครื่องมือของเราช่วยแก้ปัญหาของผู้ที่ต้องการส่งเงินจากบราซิลไปต่างประเทศ หรือจากต่างประเทศมายังตลาดบราซิล แต่ไม่ต้องการจ่ายค่าธรรมเนียมสูงเกินไป เราใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านเทคโนโลยีของเราและรวมกับสิ่งที่ดีที่สุดในโครงสร้างการชําระเงินของเรากับสิ่งที่กรอบอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ทําให้เป็นไปได้ ในชุดเครื่องมือที่สร้างสรรค์อย่างเป็นนวัตกรรม” เขากล่าวเพิ่มเติม

ในการเสนอขายการแลกเปลี่ยนเงินตราและบริการจัดการเงิน ภายใต้แบบจําหน่ายบริการ BS2 Easy Pay เป้าหมายที่จะให้บริการกับบริษัทโอนเงินระหว่างประเทศที่มีบริการโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนเงินภายในประเทศจากบราซิลไปต่างประเทศและกลับมา – ผ่านบัญชีเงินเรยส์สําหรับผู้ไม่ได้พํานักในประเทศโดยไม่ต้องทําการแปลงเงินบราซิลเรยส์ (BRL) เป็นสกุลเงิน ด้วยวิธีนี้ธนาคารสามารถโอนเงินโอนถึงบัญชีปัจจุบันของผู้รับได้โดยตรง

สําหรับผู้อํานวยการการแลกเปลี่ยนเงินของ BS2, Carlos Eduardo Andrade Jr. การเปิดบัญชีสําหรับผู้ไม่ได้พํานักในประเทศถูกทําให้ง่ายขึ้นด้วยกรอบอัตราแลกเปลี่ยนของบราซิล “ด้วยการลดต้นทุนการโอนเงิน เราช่วยให้บริษัทฟินเทคในธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราสามารถเข้าสู่ตลาดได้ ด้วยความมีประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดําเนินงานของบริษัทเหล่านี้” เขากล่าวต่อ ธนาคารต้องการให้บริการกับบริษัทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลาดซื้อขาย และกระเป๋าเงินดิจิทัล “ด้วยวิธีนี้ เราตอบสนองตลาดระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดยนําการใช้งานระหว่างประเทศของเงินรีอัล (BRL) มาใช้จริง” เขากล่าว

นอกจากสิ่งที่กล่าวมาแล้ว ความได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งของ BS2 Easy Pay คือ ทํางานได้ 24 ชั่วโมงตลอดเวลา ไม่ว่าประเทศส่งหรือประเทศรับจะอยู่ในโซนเวลาใด

ตามการสํารวจของธนาคารโลก ปี 2566 ตลาดโอนเงินดิจิทัลจะเกิน 50% ของปริมาณโอนเงินรวมทั่วโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ประมาณการปริมาณการโอนเงินทั่วโลกประมาณ 387,000 ล้านเหรียญสหรัฐ.

“ขนาดตลาดนี้คือขนาดที่ชุดเครื่องมือของ BS2 สามารถดําเนินงานได้ และด้วยแนวคิดของการประชุมโลกว่าด้วยเศรษฐกิจและสังคมในการลดต้นทุนการโอนเงิน ตลาดโลกจะมีประเทศที่มีระบบการชําระเงินทันทีและชุดเครื่องมือที่อํานวยความสะดวกการโอนเงินทันทีเหมือนกับ BS2 Easy Pay เพิ่