CCTV+: ตกหลุมรักจิ๋วเซี่ยง-เคารพพิธีกรรม

กรุงเทพฯ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 — สิงโตสองหางทองแดงขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยนกนั่งบนหลัง ถือเป็นสิงโตทองแดงยุคก่อนชินที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่เดียวที่มีลักษณะเช่นนี้จากวัตถุทองแดงหลายชิ้นยุคเซี่ยงและโจว วัตถุนี้ถูกขุดพบพร้อมกับโบราณสถานอื่นๆ จากสุสานยุคเซี่ยงในเมืองตายังโจว ได้ทําลายความคิดที่ว่าพื้นที่ทางใต้ของแม่น้ําแยงซีในยุคเซี่ยงและโจวเป็น “พื้นที่ชนเผ่าภายนอก” และย้ายระยะเวลาของการเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําแยงซีทางใต้เร็วขึ้นกว่า 1,700 ปี