CIIE: ความเป็นจริงที่มีชีวิตชีวาของโลกแบ่งปันโอกาสของจีน: เอดิเตอเรียลของโกลบอลไทม์ส

กรุงเทพฯ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 — ประธานาธิบดีจีน เสียงซีจินปิง ได้ส่งจดหมายไปยังงานนิทรรศการนําเข้าจีนครั้งที่ 6 (CIIE) ซึ่งเปิดขึ้นในเมืองเซี่ยงไฮ้ ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา CIIE เป็นนิทรรศการระดับชาติแห่งแรกของโลกที่จัดขึ้นเพื่อนําเข้า ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะจัดขึ้น “ทุกปี” และ “ประสบความสําเร็จต่อเนื่อง” ในปีต่อๆ ไป มีตัวแทนจาก 154 ประเทศ ภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงภาครัฐ ธุรกิจ และวิชาการ เข้าร่วม CIIE ปีนี้ ซึ่งกลับมาสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มรูปแบบ

CIIE ได้กลายเป็นเทศกาลธุรกิจระดับโลกแล้ว จากผู้ประกอบการมากกว่า 3,400 รายที่เข้าร่วม บางส่วนเคยเข้าร่วมมาแล้ว และบางส่วนแม้แต่เข้าร่วมทุกปี – ซึ่งเรียกว่า “ลูกค้าซ้ํา” การดึงดูด “ลูกค้าซ้ํา” เหล่านี้ เป็นหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า CIIE มีคุณค่าสูงสุดและชัดเจนที่สุด ซึ่งบ่งบอกว่าพวกเขาได้พบโอกาสผ่าน CIIE และมีความคาดหวังอย่างมั่นใจต่อตลาดจีนในอนาคต

จีนได้จัดงานนิทรรศการระดับชาติเป็นครั้งแรกของโลกที่มีนําเข้าเป็นหัวข้ออย่างสร้างสรรค์ งานนิทรรศการแต่ละครั้งประสบความสําเร็จมากขึ้นกว่าครั้งก่อน กลายเป็นภาพที่ไม่สามารถทดแทนได้ในกระบวนการเรียนรู้ระดับโลก ภาพสดใสที่ CIIE เป็นความจริงที่โลกแบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนาของจีน จีนเป็นโอกาสสําคัญต่อการพัฒนาโลก ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่เจตนาและนโยบายของจีน แต่ยังแสดงผ่านการปฏิบัติจริง

CIIE เปิดกว้างต่อโลกและรวมศูนย์ พร้อมที่จะให้โอกาสกับประเทศที่พัฒนาไม่ทัน ตั้งแต่งานครั้งแรก ผู้จัด CIIE ได้เชิญประเทศที่พัฒนาไม่ทันอย่างกว้างขวางเข้าร่วม และให้บูธมาตรฐานฟรีสองบูธต่อประเทศ ปีนี้ในงานนิทรรศการประเทศ มีประเทศที่พัฒนาไม่ทัน 16 จาก 69 ประเทศ และมีประเทศที่พัฒนาไม่ทัน 29 ประเทศในงานนิทรรศการธุรกิจ สิ่งที่เรียกว่า “โปรดผู้มั่งมีและดูถูกผู้ยากไร้” ในตลาดการค้าระหว่างประเทศนั้นไม่ปรากฏใน CIIE โดยมีการดูแลและจัดสรรพิเศษสําหรับประเทศที่พัฒนาไม่ทัน CIIE ยังพยายามส่งเสริมความเป็นธรรมระหว่างประเทศและแก้ไขความสมดุลทางการพัฒนา

มีการเปลี่ยนแปลงใหม่บางประการใน CIIE ปีนี้ เช่น สหรัฐอเมริกาได้ส่ง “คณะผู้แทนขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมี” เข้าร่วมอย่างเป็นทางการครั้งแรก นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโธนี อัลบาเนส นําคณะผู้แทนเข้าร่วมและเยี่ยมชมบูธของบริษัทออสเตรเลีย จํานวนบริษัทญี่ปุ่นเข้าร่วมงานนิทรรศการเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าจากปีก่อน

ในโลกที่วุ่นวายปัจจุบัน ควรมองไปที่ไหนเพื่อพบกระแสหลักและแนวโน้มอนาคตของโลก ถ้ามาที่ CIIE มองเทคโนโลยีของบริษัทชั้นนําระดับโลก รวมถึงพลังซื้อและกําลังผลิตอันอุดมสมบูรณ์ที่มารวมตัวร่วมมือกัน เราจะพบโลกจริง โลกที่แท้จริง