CIIE นําการพัฒนาโลกไปสู่โอกาสใหม่ และมีแสงสว่าง

กรุงเทพฯ 5 พฤศจิกายน 2566 – รายงานจากหนังสือพิมพ์ประชาชน: งานนิทรรศการนําเข้าจีนครั้งที่ 6 (CIIE) จะจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ (เซี่ยงไฮ้) ระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน

CIIE เป็นเหตุการณ์ที่นํานวัตกรรมมาสู่ประวัติศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ และได้กลายเป็นการแสดงพัฒนาการใหม่ของจีน รวมถึงเป็นแพลตฟอร์มสําหรับการเปิดประเทศระดับสูง และเป็นสิ่งที่โลกร่วมใช้

งานปีนี้ CIIE จะกลับมาจัดกิจกรรมออฟไลน์อย่างเต็มรูปแบบ โดยคาดว่าจะต้อนรับแขกจาก 154 ประเทศ ภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศ จนถึงปัจจุบันมีประเทศ 69 แห่งและองค์กรระหว่างประเทศ 3 แห่งยืนยันเข้าร่วมงานนิทรรศการประเทศ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกว่า 3,400 ราย และผู้เข้าชมงานมืออาชีพกว่า 410,000 คนลงทะเบียน โดยมีบริษัทใหญ่ระดับโลกเข้าร่วมงานมากขึ้น

ตั้งแต่ครั้งแรกของ CIIE บริษัทต่างๆที่เข้าร่วมงานมักจะแสดงความรู้สึกที่คล้ายกันว่างานนี้มีความน่าสนใจอย่างมาก บางรายกล่าวว่าจะนําสินค้าดีที่สุดและล่าสุดมาแสดง บางรายสัญญาว่าจะนําสินค้าพิเศษจากประเทศของตนมาแสดง สําหรับพวกเขา CIIE ไม่ใช่แค่การสั่งซื้อ แต่ยังเป็นอนาคตและความหวัง

ความสําเร็จของ 5 ครั้งแรกของ CIIE นั้นน่าชื่นชมมาก โดยมีประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ 131 แห่งเข้าร่วมนิทรรศการประเทศ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานธุรกิจกว่า 15,000 ราย มีผู้เข้าชมงานสะสมเกิน 2 ล้านคน และมูลค่าการสั่งซื้อที่ตั้งใจสะสมถึง 350,000 ล้านหยวน

CIIE ไม่ได้ดึงดูดเฉพาะบริษัทข้ามชาติเท่านั้น แต่ยังรวมผู้ประกอบการขั้นต้นและขั้นปลายด้วย ซึ่งเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมต่างๆสามารถปรับโครงสร้างและปรับปรุงตนเองในระดับโลกได้ ผู้ประกอบการหลายรายกล่าวว่าที่ CIIE พวกเขาสามารถขยายความร่วมมือกับบริษัทและพันธมิตรในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือข้ามอุตสาหกรรมได้

5 ครั้งแรกของ CIIE ได้เห็นการเปิดตัวสินค้า นวัตกรรม และบริการใหม่กว่า 2,000 รายการ เช่น โรงพยาบาลเคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ รถคอนเซปต์ที่ใช้ไฮโดรเจน เครื่องพิมพ์ดิจิตอลแบบฉีดตรง และเกษตรภายในอาคาร ซึ่งทําให้ CIIE กลายเป็นเสมือนศูนย์รวมนวัตกรรมที่มีผลกระทบต่อโลก

CIIE ยังให้บูธมาตรฐานและลดค่าใช้จ่ายให้กับประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด ซึ่งใน 5 ครั้งแรกมีผู้ประกอบการจากประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด 43 แห่งเข้าร่วม

ด้วยความช่วยเหลือจาก CIIE สินค้าเช่น กาแฟจากติมอร์-เลสเต ถั่วหัวชะมวงจากอัฟกานิสถาน และถั่วลิสงจากกัมพูชา สามารถทํายอดขายได้อย่างไม่เคยมีมาก่อนในตลาดจีน

“ผลกระทบของ CIIE” ยังคงขยายผลออกไป ศูนย์นิทรรศการและการค้าสินค้านําเข้าฮ่องเกี้ยวให้เป็นแพลตฟอร์มการจัดแสดงและจําหน่ายถาวรสําหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วม CIIE ตั้งแต่ครั้งแรก CIIE เซี่ยงไฮ้รับรองแพลตฟอร์มการค้ารูปแบบ “6+365” จํานวน 60 แห่ง และแนะนําสินค้าจํานวนกว่า 270,000 รายการ มูลค่าการนําเข้าสะสมเกิน 323,000 ล้านหยวน (44,220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

บริษัทกระจกขนาดใหญ่ของเยอรมัน Schott AG กล่าวว่า CIIE เป็นการแ