CPIC: ความสําเร็จในการให้บริการประกันภัยเพื่อพื้นที่อ่าวกว่างใหญ่ การจัดงานประชุมสื่อมวลชนงานเทศกาลลูกค้าพื้นที่อ่าวกว่างใหญ่ปี 2023 ประสบความสําเร็จ

ฮ่องกง, วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. (“CPIC” หรือ “บริษัท”, รหัสหลักทรัพย์: 02601) มีความยินดีที่จะประกาศว่า งานแถลงข่าวงานเฉลิมฉลองลูกค้าภูมิภาคอ่าวใหญ่ของ CPIC ปี 2566 ได้จัดขึ้นในเมืองกวางโจว ในช่วงบ่ายวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างประสบความสําเร็จ เร่งสร้างพลังงานใหม่ให้กับกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

งานแถลงข่าวมีหัวข้อ “อนาคตของภูมิภาคอ่าวใหญ่ตามที่คุณต้องการ” รวมตัวของตัวแทนจากหน่วยงานรัฐบาล กลุ่มบริษัทประกันภัยจีนแปซิฟิก และบริษัทย่อยของกลุ่ม รวมถึงลูกค้าสําคัญจากภูมิภาคอ่าวใหญ่ มีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีขนาดใหญ่และจํานวนผู้เข้าร่วมมากที่สุด

CPIC P/C เป็นบริษัทบุกเบิกในการแปลงรูปแบบดิจิทัลของอุตสาหกรรมการเงิน ดําเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยแบบจําลองการดําเนินงานสูงสุด “ปัญญาประดิษฐ์ + การกระจายศูนย์กลาง” CPIC P/C ขยายบริการด้วยเทคโนโลยี คุ้มครองลูกค้าด้วยความอบอุ่น และสร้างประสบการณ์การบริการที่ดีด้วยพลังของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สํานักงานกวางตุ้งของ CPIC P/C ประกาศโครงการ “พัฒนาบริการสามนาทีอย่างยั่งยืน สร้างชีวิตที่ดีขึ้น” ที่เน้นผลงานล่าสุดในการให้บริการเกษตรกรรมและการพัฒนาชนบท

CPIC Life มุ่งมั่นสร้างระบบ “ผลิตภัณฑ์ + บริการ” ในภูมิภาคอ่าวใหญ่ โดยให้บริการคุ้มครองความเสี่ยงตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า โครงการ “พบ CPIC มองเห็นอนาคตที่ดีขึ้น” ของสํานักงานกวางตุ้งของ CPIC Life เน้นบริการใหม่ในด้านสุขภาพ การเกษียณอายุ และการสร้างทรัพย์สิน สร้างระบบบริการ “รับผิดชอบ ฉลาด และเอาใจใส่” ของ CPIC เพื่อให้การสนับสนุนที่แม่นยํา มืออาชีพ และเอาใจใส่กับลูกค้าในภูมิภาคอ่าวใหญ่

CPIC Health Insurance Guangdong Branch เปิดตัวโครงการ “Lan Yi Bao · ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี” สําหรับลูกค้าที่เข้าร่วมงาน เสนอวิธีการใหม่ในการแก้ปัญหาสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ ไม่เพียงแต่คุ้มครองสุขภาพเท่านั้น แต่ยังลดภาระภาษี เพื่อให้ลูกค้าสามารถประหยัดภาษีและมีความสบายใจมากขึ้น

แพลตฟอร์มดอลฟินเบย์ของ CPIC Technology Co., Ltd. ซึ่งรวมบริการออนไลน์และออฟไลน์ ผสานทรัพยากรและความสามารถในการให้บริการของกลุ่ม CPIC เพื่อให้บริการลูกค้าด้วยเซตของวิธีการที่มุ่งเน้นลูกค้า บริการครบวงจร และครอบคลุมทุกด้านสําหรับความต้องการประกันภัยของตน

นอกจากนี้ โดยเน้นจุดบกพร่องของระบบต่างประเทศของภูมิภาคฮ่องกง-มาเก๊า และภูมิภาคมณฑลกวางตุ้ง ผู้นําโครงการให้สัมภาษณ์ผ่านงานเสวนา “รถยนต์ฮ่องกง-มาเก๊าเข้ามากวางตุ้ง” ที่สถานที่จัดงาน เสนอประสบการณ์การบริการที่ต่อเนื่องระหว่างภูมิภาคอ่าวใหญ่กับมณฑลกวางตุ้ง ฮ่องกง และมาเก๊าในมิติต่างๆ เพื่อพยายามนําความสะดวกมาสู่การทํางานและชีวิตของลูกค้าในภูมิภาคอ่าวใหญ่ผ่านความร่วมมือข้ามพรมแดน จนถึงปัจจุบันกลุ่มได้ให้บริการแก่เจ้าของรถยนต์ฮ่องกงและมาเก๊ากว่า 1,800 คัน

ณ งานแถลงข่าว ภายใต้การพยานของผู้นําจากสํานักงานกํากับดูแลการเงินแห่งชาติของกวางตุ้ง และฟู