EquitiesFirst และ Institutional Investor เปิดตัวรายงานภูมิภาคใหม่ ให้มุมมองเกี่ยวกับตลาดหุ้นของเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกาเหนือ

เปิดเผยความคาดหวังที่แตกต่างกันของนักลงทุนสถาบันในแต่ละภูมิภาคพร้อมกับความแตกแยกอย่างชัดเจนในความผันผวนที่คาดการณ์ระหว่างตะวันออกและตะวันตก

  • นักลงทุนสถาบัน 82% ในอเมริกาเหนือและยุโรปคาดการณ์ว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับเพียง 54% ในเอเชียแปซิฟิก
  • นักลงทุนในเอเชียแปซิฟิกกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้า ภาษีศุลกากร และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าที่อื่น
  • ความกังวลเกี่ยวกับพลังงานโดดเด่นมากขึ้นในหมู่นักลงทุนในยุโรป ในขณะที่นักลงทุนในอเมริกาเหนือกังวลเกี่ยวกับการโจมตีไซเบอร์มากกว่า

ฮ่องกง, 20 ก.ย. 2023 — รายงานภูมิภาคที่เพิ่งเปิดตัวจาก EquitiesFirst ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้กู้ยืมที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันระดับโลก ในความร่วมมือกับสํานักพิมพ์ Institutional Investor ที่มุ่งเน้นธุรกิจต่อธุรกิจ เปิดเผยความแตกต่างหลักๆในความคาดหวังและกลยุทธ์ของนักลงทุนหุ้นที่เน้นที่เอเชียแปซิฟิก, ยุโรป และ อเมริกาเหนือ รายงานเหล่านี้จัดทําขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยครบรอบ 20 ปีของ EquitiesFirst และถือเป็นก้าวสําคัญอีกก้าวหนึ่งในความร่วมมือด้านการวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ การศึกษาระดับโลกเกี่ยวกับมุมมองต่อตลาดหุ้นเมื่อพฤษภาคม 2023

ในฐานะก้าวสําคัญอีกก้าวหนึ่งในความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง EquitiesFirst ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้กู้ยืมที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันระดับโลก และ Institutional Investor สํานักพิมพ์ที่มุ่งเน้นธุรกิจต่อธุรกิจ รายงานภูมิภาคที่เพิ่งเปิดตัวเปิดเผยความแตกต่างหลักๆในความคาดหวังและกลยุทธ์ของนักลงทุนหุ้นที่เน้นที่เอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกาเหนือ
ในฐานะก้าวสําคัญอีกก้าวหนึ่งในความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง EquitiesFirst ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้กู้ยืมที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันระดับโลก และ Institutional Investor สํานักพิมพ์ที่มุ่งเน้นธุรกิจต่อธุรกิจ รายงานภูมิภาคที่เพิ่งเปิดตัวเปิดเผยความแตกต่างหลักๆในความคาดหวังและกลยุทธ์ของนักลงทุนหุ้นที่เน้นที่เอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกาเหนือ

แม้ว่าจะมีความแตกต่างน้อยมากในความคาดหวังผลตอบแ