EquitiesFirst และ Institutional Investor เปิดตัวรายงานภูมิภาคใหม่ ให้มุมมองเกี่ยวกับตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกาเหนือ

เปิดเผยความคาดหวังที่แตกต่างกันของนักลงทุนสถาบันระดับภูมิภาคพร้อมกับความแตกแยกอย่างชัดเจนในความผันผวนที่คาดการณ์ระหว่างตะวันออกและตะวันตก

  • นักลงทุนสถาบัน 82% ใน อเมริกาเหนือ และ ยุโรป คาดการณ์ว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับเพียง 54% ใน เอเชียแปซิฟิก
  • นักลงทุนใน เอเชียแปซิฟิก กังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้า ภาษีศุลกากร และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าที่อื่น
  • ความกังวลเรื่องพลังงานโดดเด่นมากขึ้นในหมู่นักลงทุนใน ยุโรป ในขณะที่นักลงทุนอเมริกาเหนือกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการโจมตีไซเบอร์

ฮ่องกง, 20 ก.ย. 2023 — รายงานระดับภูมิภาคชุดใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวจาก EquitiesFirst, ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้กู้ยืมที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันระดับโลก ในความร่วมมือกับสํานักพิมพ์ Institutional Investor เปิดเผยความแตกต่างที่สําคัญในความคาดหวังและกลยุทธ์ของนักลงทุนตราสารทุนที่เน้น เอเชียแปซิฟิก, ยุโรป และ อเมริกาเหนือ รายงานเหล่านี้ผลิตขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยครบรอบ 20 ปีของ EquitiesFirst เป็นก้าวสําคัญในความร่วมมือด้านการวิจัยกับสํานักพิมพ์ Institutional Investor ซึ่งเคยตีพิมพ์ การศึกษาระดับโลก เกี่ยวกับมุมมองต่อตลาดตราสารทุนใน พฤษภาคม 2023

เป็นก้าวสําคัญในความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง EquitiesFirst ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้กู้ยืมที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันระดับโลก และสํานักพิมพ์ Institutional Investor รายงานระดับภูมิภาคชุดใหม่เปิดเผยความแตกต่างที่สําคัญในความคาดหวังและกลยุทธ์ของนักลงทุนตราสารทุนที่เน้นเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกาเหนือ
เป็นก้าวสําคัญในความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง EquitiesFirst ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้กู้ยืมที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันระดับโลก และสํานักพิมพ์ Institutional Investor รายงานระดับภูมิภาคชุดใหม่เปิดเผยความแตกต่างที่สําคัญในความคาดหวังและกลยุทธ์ของนักลงทุนตราสารทุนที่เน้นเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกาเหนือ

แม้ว่าจะมีความแตกต่างน้อยมากในความคาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ยของนักลงทุนตราสารทุนทั่ว เอเชียแปซิฟิก (6%), ยุโรป (5.7%) และ อเมริกาเหนือ (5.9%) รายงานระดับภูมิภาคเปิดเผยความแตกต่างอย่างชัดเจนในความผันผวนที่คาดการณ์ระหว่างตะวันออกและตะวันตก ใน อเมริกาเหนือ