Fapon เปิดตัวศูนย์วิจัยและพัฒนาขั้นสูงใน Lexington, MA

LEXINGTON, Mass., พ.ย. 11, 2023 — Fapon, องค์กรชั้นนําระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นความยินดีที่จะประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการของศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) ของสหรัฐฯ ตั้งอยู่ใน Lexington, Massachusetts ศูนย์นี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Fapon ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และจะช่วยให้บริษัทมีส่วนร่วมในระบบนิเวศวิทยาศาสตร์ชีวภาพในพื้นที่เพื่อเร่งการเติบโต

ศูนย์ R&D จะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการวินิจฉัยโมเลกุล และแพลตฟอร์มการรักษาใหม่ ตั้งอยู่ในใจกลางของศูนย์กลางวิทยาศาสตร์ชีวภาพและอุตสาหกรรมยาใน Greater Boston ศูนย์แห่งนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของโครงการวิจัยของ Fapon ทั่วโลก

“ในศูนย์ R&D ของ Fapon ในบอสตันนี้ เราได้สร้างศูนย์กลางการวิจัยที่น่าตื่นเต้น สถานที่สําหรับการค้นคว้าความรู้ และเป็นสัญลักษณ์ของความหวังในการวินิจฉัยโมเลกุลและการรักษาในอนาคต” กล่าวโดย Nick Guan รองประธานฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพของ Fapon Life Sciences บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Fapon.

ศูนย์นี้มีห้องปฏิบัติการและสํานักงานที่กว้างขวาง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม การพัฒนา และความเลิศ นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ใกล้สถาบันการศึกษา บริษัทยา และองค์กรวิทยาศาสตร์ชีวภาพชั้นนํา ซึ่งเพิ่มโอกาสสําหรับความร่วมมือเพื่อสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม

Alex Wesselhoeft ผู้ก่อตั้งโครงการพัฒนาเทคโนโลยี RNA ของ Fapon กล่าวว่า “การวิจัยทางการแพทย์ที่น่าตื่นเต้นต้องการการสนับสนุนด้านปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ และการเงินเพื่อประสบความสําเร็จ พื้นที่นี้จะเปิดโอกาสให้ขั้นแรกที่เสี่ยงต่อการนํายารักษาใหม่ไปใช้กับผู้ป่วย”

สะท้อนถึงความมุ่งมั่นระยะยาวของ Fapon ในนวัตกรรม บริษัทยังคงลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างมูลค่าให้ลูกค้าและผู้ป่วยทั่วโลก

เกี่ยวกับ Fapon

Fapon เป็นบริษัทชั้นนําระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เน้นการให้บริการและวิธีการรวมกันเพื่อวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ อุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยี และบริการทางการแพทย์ Fapon มีนวัตกรรมที่ก้าวหน้าในเทคโนโลยีการรักษาและแพลตฟอร์มแอลกอริทึม AI พร้อมข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยให้โลกมีสุขภาพดีขึ้น Fapon มีเครือข่าย R&D การผลิต การตลาด และบริการทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของ Fapon ได้รับการยอมรับใน 68 ประเทศและภูมิภาค ให้บริการกับพันธมิตรทางธุรกิจมากกว่า 2,500 แห่งทั่วโลก

ติดตามเราได้ทาง LinkedIn (Fapon) หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.faponbiotech.com.