G-P จัดอันดับเป็นผู้นําสูงสุดในการประเมิน Everest Group’s Employer of Record (EOR) Solutions PEAK Matrix® Assessment 2023

เป็นปีที่สองติดต่อกัน G-P ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นําอันดับสูงสุดจากผู้ให้บริการ EOR 20 รายที่ Everest Group วิเคราะห์

บอสตัน, 28 ก.ย. 2023บริษัทที่ทํางานจากระยะไกลเป็นหลัก – G-P (Globalization Partners) ผู้นําตลาดในอุตสาหกรรมการจ้างงานระดับโลก ที่เป็นที่รู้จักในการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการจ้างงานระดับโลก ได้ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นําระดับสูงสุดในรายงานการประเมิน Employer of Record (EOR) Solutions PEAK Matrix® ประจําปี 2023 ของ Everest Group นี่เป็นปีที่สองติดต่อกันที่ Everest Group ได้ตีพิมพ์รายงานนี้โดยการจัดอันดับ G-P ให้เป็นผู้นําอันดับสูงสุดทั้งสองครั้ง

G-P Ranked the Highest Leader in Everest Group's Employer of Record (EOR) Solutions PEAK Matrix® Assessment 2023

G-P Ranked the Highest Leader in Everest Group’s Employer of Record (EOR) Solutions PEAK Matrix® Assessment 2023

G-P ได้รับการยอมรับสําหรับผลกระทบต่อตลาดและวิสัยทัศน์และความสามารถ Everest Group ได้เน้นย้ําการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ G-P MeridianTM Suite และระบบนิเวศของพันธมิตร การรวมเทคโนโลยีล่าสุด และพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย (ภูมิภาคและแนวดิ่ง) เป็นคุณลักษณะเด่นของความก้าวหน้าของบริษัท G-P ยังได้รับการขนานนามว่าเป็น Star Performer ซึ่ง Everest Group นิยามว่าเป็นบริษัทที่มีผลงานที่แข็งแกร่งจากปีก่อนหน้าใน PEAK Matrix การเป็นผู้นําอย่างต่อเนื่องของ G-P ในการวิเคราะห์ของ Everest Group เป็นหลักฐานยืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละของบริษัทในการสร้างนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนอนาคตของการทํางานผ่านเทคโนโลยีการเติบโตระดับโลก

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา G-P ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้นําของอุตสาหกรรมในรายงานการวิเคราะห์ EOR ทั้งหมดที่เผยแพร่ รวมถึง The IEC Group Global EOR Study 2023 และ รายงานการวิจัย Global Employer of Record ประจําปี 2022 ของ Nelson Hall บริษัทยังได้รับรางวัลผู้นํา 36 รางวัลล่าสุดจากข้อมูลป้อนกลับของลูกค้าในรายงาน G2 Fall Report 2023 รวมถึง Global Employment Platform Leader, Employer of Record Leader, Contractor Management Leader และ HR Compliance Leader อีกหลายรายการ

“การที่ G-P ได้รับการยอมรับอีกครั้งว่าเป็นผู้นํา เป็นหลักฐานยืนยันถึงวิสัยทัศน์ของเราสําหรับเทคโนโลยีการเติบโตระดับโลกที่ย้ําถึงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องของเราในการบริการเพื่อทําลายอุปสรรคต่อธุรกิจระดับโลกและเปิดโอกาสให้มีกําลังคนที่ทํางานได้ทุกที่” นาย Nat (Rajesh) Natarajan หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ของ G-P กล่าว “ที่ G-P เราเชื่อว่าอนาคตของการทํางานคือความยืดหยุ่นและไร้พรมแดน และเรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้บริษัททั่วโลกสามารถออกแบบ สร้าง และจัดการทีมงานระดับโลกในลักษณะนี้ได้”

การประเมิน PEAK Matrix® ให้การวิเคราะห์และข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนําและบริการเทคโนโลยีระดับโลก สถานที่ชั้นนํา ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า และโซลูชันที่เหนือกว่าสําหรับองค์กร ปีนี้การประเมิน EOR Solutions PEAK Matrix® เป็นรายงานระดับโลกอย่างครอบคลุม มีผู้ให้บริการโซลูชัน 20 ราย ประเมินปั